Asociácia slovenských spolkov žien

Účasť členiek Asociácie na Jarnej a veľkonočnej výstave v Nadlaku
Pondelok, 25 September 2023

Vystava_v_Nadlaku_4.jpg

V spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Nadlaku a na pozvanie prvého podpredsedu Mgr. Pavela Hlásnika členky Asociácie sa zúčastnili tohtoročnej výstavy.

Organizáciu mala na starosti Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MOMS B. Petrovec.

Vystava_v_Nadlaku_1.jpg

Vystava_v_Nadlaku_2.jpg

Vystava_v_Nadlaku_3.jpg

Na výstave sa zúčastnili spolky žien z B. Petrovca, Kulpína a Hložian ako aj členovia Združenia výtvarných umelcov z B. Petrovca.

Ako každý rok, milé stretnutia, krásne ovzdušie a drahocenná družba.

 

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ