Asociácia slovenských spolkov žien

Aktivity Asociácie počas 2023 roku: marec - september
Pondelok, 25 September 2023

ASSZ_spolocne_foto_2023.jpg

Laliť, 18. Marec 2023

 

Na výročnom volebnom zhromaždení Asociácie boli jednoznačne schválené všetky správy: Správa o činnosti Asociácie a Finančná práva pre 2022 rok, ako aj plány: Plán práce a Finančný plán na rok 2023.

Plánom práce boli navrhnuté bežné aktivity Asociácie ako aj realizácia dvoch dielní – ak budú schválené prostriedky na ich realizáciu,a to z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny. Ide o dielne pletenie nádob z trstiny a vyhotovenie predmetov z keramiky.

V rámci bežných aktivít je naplánovaná:

  • účasť na výstave jarných a veľkonočných kraslíc v rumunskom Nadlaku,
  • prezentácia kníh slovenských dolnozemských autoriek  a účasť spolkov žien  členiek ASSŽ na Jarmoku umenia počas SNS v B. Petrovci,
  • organizácia recitačnej súťaže a odchod najlepších recitátoriek do Starej Ľubovne

 

Volebná časť prebiehala takto:

      do správnej rady boli navrhnuté a zvolené:

  • Viera Miškovicová, predsedníčka
  • Mária Gašparovská, tajomníčka
  • Katarína Zorňanová, pokladníčka
  • Mária Viliačiková, Mária Macková a Anna Horvátová, podpredsedníčky
  • A Miluška Chrťanová, členka

do Dozornej rady boli navrhnuté a zvolené:

  • Anna Pániková, Anna Petráková a Katarína Cechmajstrová

Pod bodom rôzne spolky boli vyzvané aby v najkratšej lehote poslali texty a fotografie o svojich spolkoch, pre publikáciu ASSŽ, ktorá je v príprave.

 

Viera Miškovicová, predsedníčka