Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z Našej Vansovej Lomničke
Utorok, 05 Júl 2022

Vansova lomnicka 13.jpg

Stará Ľubovňa, Slovenská republika, 17.06.2022 - 18.06.2022

Najlepšie recitátorky ktoré súťažili v rámci recitačnej súťaže v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien, sa zúčastnili celoslovenského festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, Slovenská republika.

Podujatie otvoril primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr Ľuboš Tomko, ľubovnianski hudobníci a recitátori, ktorí sa obecenstvu prihovorili aj na záver podujatia a udelili odmeny recitátorkám. V piatok večer účastníčky si v Dome kultúry užili krásne chvíle so spevákom Pavolom Hammelom a odmenenými recitátorkami.

Anna Asodiová z Kysáča s prednesom básne Kosovská meditácia od Milana Rúfusa, Marka Galasová z Padiny s prednesom básní Ďážď, Nepochopiteľné veci a Myší sonet od Miroslava Váleka, Jarmila Čobrdová zo Silbašu s úryvkom textu z diela Jána Čajaka Zuzka Turanová a Miriam Murtínová z Hložian s prednesom úryvku z textu Neprebudený od Martina Kukučína, zaujali pozornosť prítomných a poroty svojimi prednesmi a peknou slovenčinou.

Všetky recitátorky boli pochválené, odmenené a cenu Ľubovnianskej knižnice dostala Marka Galasová za prednes básní Miroslava Váleka.

Po oficiálnom programe ktorý trval dva dni, navštívili sme Ľubovniansky hrad, Skansen pod hradom, výnimočnú čokoládovňu a výbornú reštauráciu U grófky Isabely kde podávajú výborné bryndzové halušky.

Všetky tie dojmy bolo treba vsunúť do dvoch dní a doniesť si domov nezabudnuteľné zážitky, stretnutia a krásy východného Slovenska.

Účasť našich recitátoriek na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni, Slovenská republika, podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Viera Miškovicová,

predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien

a vedúca delegácie v Starej Ľubovni

Vansova lomnicka 01.jpg

Vansova lomnicka 02.jpg

Vansova lomnicka 03.jpg

Vansova lomnicka 04.jpg

Vansova lomnicka 05.jpg

Vansova lomnicka 06.jpg

Vansova lomnicka 07.jpg

Vansova lomnicka 08.jpg

Vansova lomnicka 09.jpg

Vansova lomnicka 10.jpg

Vansova lomnicka 11.jpg

Vansova lomnicka 12.jpg

Vansova lomnicka 13.jpg

Vansova lomnicka 14.jpg

 

Z oficiálnej stránky mesta Stará Ľubovňa, facebook

Tretí júnový víkend v Starej Ľubovni patril 55. ročníku Celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien. Ľubovníková Naša Vansovej Lomnička hostila spolu 27 recitátoriek a tento rok sa opäť tešila medzinárodnej účasti. Predstavili sa na nej 4 recitátorky zo srbskej Vojvodiny a spolu s nimi prijala pozvanie aj predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, Viera Miškovičová. Recitátorky hodnotila odborná porota v zložení Igor Hrabinský, Renáta Jurčová, Nina Kollárová, Soňa Šebová a Ján Petrík. Hlavnú cenu prisúdila Márii Škarohlídovej s textom Dráma od Antona Pavloviča Čechova. Cenu Lomničky za rok 2022 získala za dlhoročnú neúnavnú organizátorskú prácu pri príprave a realizácii festivalu , ľudskosť, priateľstvo a vernosť Našej Vansovej Lomničke bývalá pracovníčka Ľubovnianskeho osvetového strediska, Irina Nováková. Piatkový galaprogram patril trom výnimočným prednesom v podaní Anny Mišurovej, Anny Kotorovej a Márie Škarohlídovej. Recitátorky, ale aj širokú verejnosť rozospieval spevák Pavol Hammel.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aj tento rok podieľali na zorganizovaní tohto čarovného podujatia a akoukoľvek formou prispeli k jeho príjemnému a hladkému priebehu. Okrem hlavných organizátorov, ktorými boli Ľubovnianske osvetové stredisko a Mesto Stará Ľubovňa, to boli ženy z Okresnej organizácie Únie žien Slovenska, Ateliér kvetov CLIVIA, Penzión a reštaurácia u Jeleňa, Centrum voľného času v Starej Ľubovni, Ľudová hudba Zamiškovci z Kolačkova, moderátori a účastníci kultúrneho programu. V neposlednom rade veľká vďaka patrí recitátorským stáliciam i novým recitátorkám, ktoré mali tento rok na festivale premiéru, za ich účasť na 55. ročníku Našej Vansovej Lomničky. Veríme, že si chvíle strávene v Starej Ľubovni užili, a že festivalu ostanú verné aj do jeho ďalších ročníkov. Za fotografie z celého priebehu 55. ročníka ďakujeme pánovi Michalovi Petrilákovi a už teraz sa tešíme na 56. ročník Našej Vansovej Lomničky!