Asociácia slovenských spolkov žien

Správa zo súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
Streda, 01 Jún 2022

sprava zo recitacnej sutaze 11.jpg

Súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy prebiehala v nedeľu, 29.05.2022 roku od 17,00 hodiny v Matičnom dome v Báčskom Petrovci.

Na úvod sa prihovorila Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, ktorá s potešením konštatovala, že záujem o súťaž v prednese poézie a prózy ešte vždy u členiek spolkov žien máme.

Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MOMS v B. Petrovci sa úvodom prihovorila v mene predsedu Matice Slovenskej v Srbsku Branislava Kulíka ako aj v mene MOMS v Báčskom Petrovci. Matica vždy podporovala a podporuje aktivity Slovákov na kultúrnom poli a tak aj toto pekné podujatie ASSŽ. Zároveň  pani Melegová Melichová účastníčkam popriala pekné prednesy a na záver podujatia všetkým im darovala knižné vydania Matice slovenskej.

Porota pracovala v zložení: Katarína Melegová Melichová, predsedníčka poroty a členky poroty Miluška Anušiaková Majerová a Mária Kotvášová Jonášová

Na súťaž sa prihlásili 11 recitátoriek a na súťaži sa zúčastnili 10 žien a to šesť s prednesom poézie a štyri účastníčky predniesli úryvky prózy.

Zastúpené boli spolky žien z B. Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Lalite, Padiny a Silbašu. Aj čo sa týka výberu textov, zastúpenosť autorov a diel bola iná, kvalitnejšia ako predošlé roky, o čom sa pozitívne zmienila aj porota.

Porota navrhla aj predstaviteľky Asociácie slovenských spolkov žien na Našu Vansovej Lomničku v Starej Ľubovni, Slovenská republika a sú to: Jarmila Čobrdová zo Silbašu, Alexandra Muchová z Báčskeho Petrovca,  Anna Asodiová z Kysáča a Marka Galasová z Padiny. Ony sa zúčastnia na celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, Slovenská republika a to už v júni, 17.-18.06.2022 roku.

Prajeme im pekné prednesy a veľa príjemných stretnutí.

Príloha: Zoznam recitátoriek.

 

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

B. Petrovec, 01.06.2022

Sprava_zo_recitacnej_sutaze_1.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 2.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 3.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 4.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 5.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 6.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 7.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 8.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 9.jpg

sprava zo recitacnej sutaze 10.jpg

 

 

RECITAČNÁ SÚŤAŽ

29.05.2022

 

Próza (do 25 rokov):

1.       ---

 

Próza (nad 25 rokov)

1.       Miriam Murtínová, Hložany

Martin Kukučín – Neprebudený

 

2.       Jarmila Čobrdová, Silbaš

Ján Čajak – Zuzka Turanová

 

3.       Katarína Arňašová, B. Petrovec

Mariena Czoceková – Eichardtová – Tragikomédia autorky

 

4.       Elenka Ďurišová, Padina

Ján Čajak – Zuzka Turanová

 

 

Poézia ( do 25 rokov):

 

1.       Alexandra Muchová, B. Petrovec

Miroslav Válek – Z vody

 

 

Poézia (nad 25 rokov):

1.       Anna Asodiová, Kysáč

Milan Rúfus – Kosovská meditácia

 

2.       Anna Hrnčiarová, Laliť

Milan Rúfus – O troch grošoch

 

3.       Anna Slivková, Padina

Michal Babinka – Návšteva

 

4.       Mária Galasová, Padina

Miroslav Válek – básne: Dážď, Myší sonet, Nepochopiteľné veci

 

5.       Nataša Zimanová – Kulpín

Katarína Hricová – Voľným pádom