Asociácia slovenských spolkov žien

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Pondelok, 05 Júl 2021

sprava_zo_zasadnutia_5.jpg

Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek Asociácie a to: Aradáča, B. Petrovca, Bieleho Blata, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Padiny, Vojlovice, Pivnice, Selenče, Silbašu, Starej Pazovy a B. Petrovca – Vojvodinské motívy.

Úvodom sa prihovorili Rozália Hudecová z Hajdušice, členka dozornej rady Assž, Viera Miškovicová, predsedníčka Assž a neskôr aj Mariška Spasovska, predsedníčka Spolku žien Oko z Hajdušice. Rokovacím programom bolo navrhnuté schvaľovanie správ o činnosti Asociácie a schvaľovanie finančných správ  pre 2019 a 2020 rok, schválenie členského na rok 2021, zmena adresy sídla Assž, voľba dvoch členiek dozornej rady a plány na 2021 rok.

Všetky podané správy boli jednoznačne schválené a na 2021 rok členské zostáva ako doteraz a to 100 dinárov pre jednu členku.

Z organizačných dôvodov, adresa sídla Assž sa mení z Podnikateľského a inovačného strediska do Spolku petrovských žien, na ulicu maršala Tita číslo 2, taktiež v B. Petrovci.

Do dozornej rady namiesto K. Ušiakovej a N. Rojkovej boli zvolené M. Čemanová z Kysáča a A. Petrášová zo Selenče.

Najviac pozornosti bolo venované nastávajúcim aktivitám. Počas Slovenských národných slávností Assž pripraví prezentáciu kníh slovenských dolnozemských autoriek ktorá tentoraz zahrnie dvojročnú vydavateľskú činnosť autoriek. Prezentácia bude vo veľkej sieni obce B. Petrovec dňa 14.08.2021 roku so začiatkom o 15,30 hod. Vyzývajú sa spolky žien aby sa v tento deň zúčastnili aj jarmoku umenia na námestí Slobody.

Ďalšia aktivita je realizácia projektov schválených: Pokrajinským sekretariátom pre nacionálne menšiny: Výroba prikrývok na hlavu pre ženy – čepce, ktorý sa realizuje v Kysáči a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí : Dielňa pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamu a príprava jedál zo zrna pšenice ktorá bude v B. Petrovci. Takto Assž podporí aktivity jubilujúcich spolkov pri príležitosti 100 rokov od zakladania spolkov žien v týchto prostrediach.

Publikáciu venovanú 15 ročnej činnosti Assž budeme spoločne pripravovať a podľa možnosti bude vydaná na nasledovný rok, keď sa zahrnie 15-ročnú činnosť Asociácie a pripravený bude spoločný program pri príležitosti vydania publikácie.

Na návrh členiek tohtoročný výlet bude plánovaný v septembri do Sriemskych Karloviec a Petrovaradinu.

Po oficiálnej časti zasadnutia  navštívili sme  hajdušický Etno dom  a záverom si pochutnali pri dobrom obede ktorý pripravili členky spolku žien Oko z Hajdušice za čo im ďakujeme.

 

Viera Miškovicová, predsedníčka Assž

sprava_zo_zasadnutia_1.jpg

sprava_zo_zasadnutia_2.jpg

sprava_zo_zasadnutia_3.jpg

sprava_zo_zasadnutia_4.jpg

sprava_zo_zasadnutia_6.jpg

 

 

Najnovšie správy

Správa z Dielne pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamy a príprava jedál zo zrna pšenice

14. Október 2021 Aktivity
Dielňa bola realizovaná v Báčskom Petrovci 18.09.2021 roku od 9,00-17,00 hodiny v priestoroch Spolku petrovských žien a pri príležitosti osláv 100 rokov od…
Viac...

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien

05. Júl 2021 Aktivity
Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek…
Viac...

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...