Asociácia slovenských spolkov žien

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Pondelok, 05 Júl 2021

sprava_zo_zasadnutia_5.jpg

Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek Asociácie a to: Aradáča, B. Petrovca, Bieleho Blata, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Padiny, Vojlovice, Pivnice, Selenče, Silbašu, Starej Pazovy a B. Petrovca – Vojvodinské motívy.

Úvodom sa prihovorili Rozália Hudecová z Hajdušice, členka dozornej rady Assž, Viera Miškovicová, predsedníčka Assž a neskôr aj Mariška Spasovska, predsedníčka Spolku žien Oko z Hajdušice. Rokovacím programom bolo navrhnuté schvaľovanie správ o činnosti Asociácie a schvaľovanie finančných správ  pre 2019 a 2020 rok, schválenie členského na rok 2021, zmena adresy sídla Assž, voľba dvoch členiek dozornej rady a plány na 2021 rok.

Všetky podané správy boli jednoznačne schválené a na 2021 rok členské zostáva ako doteraz a to 100 dinárov pre jednu členku.

Z organizačných dôvodov, adresa sídla Assž sa mení z Podnikateľského a inovačného strediska do Spolku petrovských žien, na ulicu maršala Tita číslo 2, taktiež v B. Petrovci.

Do dozornej rady namiesto K. Ušiakovej a N. Rojkovej boli zvolené M. Čemanová z Kysáča a A. Petrášová zo Selenče.

Najviac pozornosti bolo venované nastávajúcim aktivitám. Počas Slovenských národných slávností Assž pripraví prezentáciu kníh slovenských dolnozemských autoriek ktorá tentoraz zahrnie dvojročnú vydavateľskú činnosť autoriek. Prezentácia bude vo veľkej sieni obce B. Petrovec dňa 14.08.2021 roku so začiatkom o 15,30 hod. Vyzývajú sa spolky žien aby sa v tento deň zúčastnili aj jarmoku umenia na námestí Slobody.

Ďalšia aktivita je realizácia projektov schválených: Pokrajinským sekretariátom pre nacionálne menšiny: Výroba prikrývok na hlavu pre ženy – čepce, ktorý sa realizuje v Kysáči a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí : Dielňa pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamu a príprava jedál zo zrna pšenice ktorá bude v B. Petrovci. Takto Assž podporí aktivity jubilujúcich spolkov pri príležitosti 100 rokov od zakladania spolkov žien v týchto prostrediach.

Publikáciu venovanú 15 ročnej činnosti Assž budeme spoločne pripravovať a podľa možnosti bude vydaná na nasledovný rok, keď sa zahrnie 15-ročnú činnosť Asociácie a pripravený bude spoločný program pri príležitosti vydania publikácie.

Na návrh členiek tohtoročný výlet bude plánovaný v septembri do Sriemskych Karloviec a Petrovaradinu.

Po oficiálnej časti zasadnutia  navštívili sme  hajdušický Etno dom  a záverom si pochutnali pri dobrom obede ktorý pripravili členky spolku žien Oko z Hajdušice za čo im ďakujeme.

 

Viera Miškovicová, predsedníčka Assž

sprava_zo_zasadnutia_1.jpg

sprava_zo_zasadnutia_2.jpg

sprava_zo_zasadnutia_3.jpg

sprava_zo_zasadnutia_4.jpg

sprava_zo_zasadnutia_6.jpg