Asociácia slovenských spolkov žien

Dielne prípravy pirohov
Štvrtok, 26 December 2019

Dielne-pripravy-pirohov-01.jpg

Správa

O realizácii projektu Asociácie slovenských spolkov žien pod názvom Dielne prípravy pirohov,

ktorý bol podporený z NRSNM.

Na výzvu vedenia Asociácie na účasť v dielni prípravy slovenského dolnozemského tradičného jedla „pirohy“, sa prihlásilo 9 spolkov žien, členiek ASSŽ (Spolok petrovských žien, Spolok žien Slovenka z Hložian, Spolok kulpínskych žien, Spolok žien z Pivnice, Spolok žien zo Silbašu, Spolok žien zo Selenče, Spolok kysáckych žien, Spolok žien Matkino srdce z Lalite a Spolok žien zo Starej Pazovy).

Dielňa sa realizovala v B. Petrovci, 02.11.2019 roku od 10,00 hodiny v Spolku petrovských žien. Členky tohto spolku  pripravili uvítací program a viedli dielňu.  O tomto projekte viacej povedala predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová a v rámci programu sa prihovorila  Mária Gašparovská, predsedníčka Spolku petrovských žien.

Na príprave pirohov sa zúčastnil väčší počet prítomných členiek, kým ostatné prítomné sa kamarátili a zapojili sa do spevu ktorý spestril program a povznášal náladu. V troch skupinách sa miesilo a vaľkalo, ďalšie skupiny plnily cesto lekvárom, a osobitná skupina vyvárala túto cestovninu v v kotle na nádvorí Spolku. K chutnému obedu Petrovčanky prispeli  zemiakovou rezancovou polievkou varenou v kotle.

Urobené boli pirohy z 10 kg múky, teda vyša 1000 kusov. Z pirohov si vychutnali všetky prítomné členky, školské deti ktoré navštívili Spolok v rámci dielní zo školy, náhodný návštevníci a zostalo i pre humanitný podiel ktorý realizovali Petrovčanky.

Z dielne sme si priniesli niekoľko receptov na prípravu pirohov, čo svedčí o rozmanitosti prípravy tohto jedla v určitých dedinách a dokonca aj samotných účastníčok.  Budeme si spomínať na výnimočnú náladu, výbornú polievku a makové a krupicové pirohy a na potrebu takto sa častejšie stretať a kamáratiť.

Realizáciu dielne  odsledovali médiá: Tv Petrovec a Hlas Ľudu a návštevu chorvátskeho Iloku a Radošu  Rádio Nový Sad a Hlas Ľudu.

Z donácie NRSNM okrem  dielne pirohov podporené boli čiastočne aj cestovné trovy členiek ASSŽ do Iloku na družobnú návštevu v Iloku a na Radoši ako aj materiálne trovy späté s týmito dvoma aktivitami (projektami) Asociácie.

 

V B. Petrovci, 02.11.2019

Viera Miškovicová,

 predsedníčka ASSŽ

Dielne-pripravy-pirohov-02.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-03.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-04.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-05.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-06.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-07.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-08.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-09.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-10.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-11.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-12.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-13.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-14.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-15.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-16.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-17.jpg

Dielne-pripravy-pirohov-18.jpg

 

Vesele-vianoce.jpg