Asociácia slovenských spolkov žien

Správa o realizácii projektu ASSŽ
Štvrtok, 17 Október 2019

Ilok-2019-06.jpg

V rámci aktivít Asociácie slovenských spolkov žien plánovaných na rok 2019. bola realizácia edukačného výletu a nadviazanie spolupráce so spolkami žien z Chorvatska: Iloku a Radošu. Program pripravili Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a Anna Fábryová, predsedníčka ženskej sekcie pri Matici slovenskej v Iloku.

Výlet bol realizovaný v sobotu, 14.09.2019 roku a zúčastnili sa spolky z 15- tich spolkov žien: Aradáč, Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Biele Blato, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Vojlovica, Silbaš, Pivnica, Selenča, Padina, spolu 48 členiek.

Spolkárky z Vojvodiny sa v príjemné sobotné ráno stretli priamo pod strechou matičného domu v Iloku kde nás privítala pani A. Fábryová, koordinátorka tohto stretnutia  v Iloku odkiaľ sa výprava pohla na Radoš. V tejto malej dedinke, ako nám v  krásne upravenej školskej budove povedali, je obyvateľov stále menej a tak aj žiakov. Na sálaši u Krošlákovcov nás čakali krásne strapce dozrievajúceho hrozna, horúci koláč domácej gazdinky a veľa spomienok na zašlé časy a konštatácia že tieto krásne vinohrady a rodné polia už nemá kto obrábať. Cesta nás viedla do Matičného domu ktorý toho času opravujú a pri ktorom nás pán I. Pucovský, zástupca predsednu MS v Iloku,  informoval o práci Matice a ako majiteľ vinohradu aj o namáhavej práci vo vinohradoch a problémoch výrobcov.

V Iloku, po chutnom obede v reštaurácii Iva, previezli sme sa turistickým vláčikom na Principovec, kde sme sa nadchýnali pejzážom ilockého kraja, upravených vinohradov a a užili si z sviežeho vánku.

V Ilockom kostole, ktorý je v záverečných fázach rekunštrukcie, nás privítala pani farárka Sajáková, ktorá nám rozprávala o svojom príchode do Iloku o priebehu rekonštrukcie kostola a na záver prečítala niekoľko svojich básní ktorými dojala všetkých prítomných. Zo srdca sme sa jej poďakovali.

V matičnom dome pri kávičke prebiehal spoločný program počas ktorého sa prihovoril aj predseda Matice v Iloku A. Knapček. V príjemnej atmosfére sme si rozprávali zážitky a na záver sa dohodli , že spolupráca bude pokračovať prevažne v oblasti zachovania tradície a kultúry dolnozemských Slovákov.

Projekt bol podporený Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Viera Miškovicová

Predsedníčka ASSŽ

Ilok-2019-01.jpg

Ilok-2019-02.jpg

Ilok-2019-03.jpg

Ilok-2019-04.jpg

Ilok-2019-05.jpg

Ilok-2019-06.jpg

Ilok-2019-07.jpg

Ilok-2019-08.jpg

Ilok-2019-09.jpg

Ilok-2019-10.jpg

Ilok-2019-11.jpg

Ilok-2019-12.jpg

Ilok-2019-13.jpg

Ilok-2019-14.jpg

 

Najnovšie správy

Správa z Dielne pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamy a príprava jedál zo zrna pšenice

14. Október 2021 Aktivity
Dielňa bola realizovaná v Báčskom Petrovci 18.09.2021 roku od 9,00-17,00 hodiny v priestoroch Spolku petrovských žien a pri príležitosti osláv 100 rokov od…
Viac...

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien

05. Júl 2021 Aktivity
Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek…
Viac...

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...