Asociácia slovenských spolkov žien

Správa o realizácii projektu ASSŽ
Piatok, 18 Október 2019

Ilok-2019-06.jpg

V rámci aktivít Asociácie slovenských spolkov žien plánovaných na rok 2019. bola realizácia edukačného výletu a nadviazanie spolupráce so spolkami žien z Chorvatska: Iloku a Radošu. Program pripravili Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a Anna Fábryová, predsedníčka ženskej sekcie pri Matici slovenskej v Iloku.

Výlet bol realizovaný v sobotu, 14.09.2019 roku a zúčastnili sa spolky z 15- tich spolkov žien: Aradáč, Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Biele Blato, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Vojlovica, Silbaš, Pivnica, Selenča, Padina, spolu 48 členiek.

Spolkárky z Vojvodiny sa v príjemné sobotné ráno stretli priamo pod strechou matičného domu v Iloku kde nás privítala pani A. Fábryová, koordinátorka tohto stretnutia  v Iloku odkiaľ sa výprava pohla na Radoš. V tejto malej dedinke, ako nám v  krásne upravenej školskej budove povedali, je obyvateľov stále menej a tak aj žiakov. Na sálaši u Krošlákovcov nás čakali krásne strapce dozrievajúceho hrozna, horúci koláč domácej gazdinky a veľa spomienok na zašlé časy a konštatácia že tieto krásne vinohrady a rodné polia už nemá kto obrábať. Cesta nás viedla do Matičného domu ktorý toho času opravujú a pri ktorom nás pán I. Pucovský, zástupca predsednu MS v Iloku,  informoval o práci Matice a ako majiteľ vinohradu aj o namáhavej práci vo vinohradoch a problémoch výrobcov.

V Iloku, po chutnom obede v reštaurácii Iva, previezli sme sa turistickým vláčikom na Principovec, kde sme sa nadchýnali pejzážom ilockého kraja, upravených vinohradov a a užili si z sviežeho vánku.

V Ilockom kostole, ktorý je v záverečných fázach rekunštrukcie, nás privítala pani farárka Sajáková, ktorá nám rozprávala o svojom príchode do Iloku o priebehu rekonštrukcie kostola a na záver prečítala niekoľko svojich básní ktorými dojala všetkých prítomných. Zo srdca sme sa jej poďakovali.

V matičnom dome pri kávičke prebiehal spoločný program počas ktorého sa prihovoril aj predseda Matice v Iloku A. Knapček. V príjemnej atmosfére sme si rozprávali zážitky a na záver sa dohodli , že spolupráca bude pokračovať prevažne v oblasti zachovania tradície a kultúry dolnozemských Slovákov.

Projekt bol podporený Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Viera Miškovicová

Predsedníčka ASSŽ

Ilok-2019-01.jpg

Ilok-2019-02.jpg

Ilok-2019-03.jpg

Ilok-2019-04.jpg

Ilok-2019-05.jpg

Ilok-2019-06.jpg

Ilok-2019-07.jpg

Ilok-2019-08.jpg

Ilok-2019-09.jpg

Ilok-2019-10.jpg

Ilok-2019-11.jpg

Ilok-2019-12.jpg

Ilok-2019-13.jpg

Ilok-2019-14.jpg