Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke
Štvrtok, 11 Apríl 2019
14-2019Sutaziace a porota_resize.JPG
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach spolku. 
Na súťaži sa zúčastnilo 8 recitátoriek, a to 6 recitátoriek z Báčky, a po jedna zo Sriemu a Banátu.
V prednese poézie do 25 rokov súťažili: Monika Bažaľová z Hložian s básňou Tomáša Repčiaka Večera a Emília Jana Pálešová z B. Petrovca s básňou Stevana Kuzmu Človek na Olympe.
14-2019Monika Bazalova_resize.JPG

Monika Bažaľová

14-2019Emilia Jana Palesova_resize.JPG

Emília Jana Pálešová

 

V prednese prózy v mladšej kategórii sa predstavila Danica Vŕbová z Hajdušice s prednesom úryvku z textu Lucie Migačovej – Bar sa len tak neskryje.

V kategórii recitátoriek nad 25 rokov s prednesom poézie sa predstavili Anna Hrnčiarová z Lalite s básňou Miroslava Antića – A potom prvá láska, Vera Bažaľová z Lugu s prednesom básne Jána Labátha Jesenná krajina, Katarína Arňašová z B. Petrovca s básňou Jána Bottu  Žltá ľalia a Nataša Zimanová z Kulpínu s básňou Kataríny Hricovej Dýchať pod vodou.
14-2019Vera Bazalova_resize.JPG

Vera Bažaľová

14-2019Natasa Zimanova_resize.JPG

Nataša Zimanová

V kategórii prózy súťažila jedna recitátorka a to Miriam Murtínová z Hložian ktorá si vybrala úryvok zo zbierky Jablčné jadierka Viery Švenkovej.
14-2019Miriam Murtinova_resize.JPG

Miriam Murtínová

Prednesy hodnotila porota v zložení: Katarína Melegová Melichová – predsedníčka a Miluška Anušiaková Majerová a Annamária Boldocká Grbićová.

14-2019Odborna porota_resize.JPG
Na finálovú súťaž porota navrhla recitátorky: Moniku Bažaľovú, Janu Emíliu Pálešovú, Danicu Vŕbovú, Veru Bažaľovú, Natašu Zimanovú a Miriam Murtínovú.
14-2019Publikum_resize.JPG
 
 
 
Viera Miškovicová
predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien
 

 

 

Najnovšie správy

Správa z Dielne pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamy a príprava jedál zo zrna pšenice

14. Október 2021 Aktivity
Dielňa bola realizovaná v Báčskom Petrovci 18.09.2021 roku od 9,00-17,00 hodiny v priestoroch Spolku petrovských žien a pri príležitosti osláv 100 rokov od…
Viac...

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien

05. Júl 2021 Aktivity
Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek…
Viac...

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...