Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku
Piatok, 16 November 2018

Stara Lubovna - 02.jpg

Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka Žiaková z Kovačice  s prednesom úryvku z diela Márie Kotvášovej Jonášovej Pravý a ľavý sused a Danica Vŕbová z Hajdušice s prednesom úryvku z diela Márie Kotvášovej Jonášovej Mám ho ja pobozkať?. V kategórii poézie vystúpila Anna Hrnčiarová z Lalite s prednesom úryvku z básne Jána Bottu Margita a Besná.

Marženka Žiaková získala aj osobitné uznanie Cenu Ľubovnianskeho literárneho klubu.

Stara Lubovna - 01.jpg

Ako sprievod sa po prvýkrát na recitačnej súťaži v Starej Ľubovni zúčastnili aj predstaviteľky Asociácie, a to dve  členky správnej rady: Anna Horvátova zo Starej Pazovy a Mária Gašparovská z Báčskeho Petrovca a dve členky dozornej rady: Anna Balážová zo Starej Pazovy a Zuzana Hrková z Kovačice. Sprievod viedla Viera Miškovicová z Hložian, predsedníčka ASSŽ.

Stara Lubovna - 03.jpg

Medzinárodná recitačná súťaž Naša Vansovej Lomnička prebiehala počas dvoch dní, v piatok a sobotu, 12.-13.októbra. Naše účastníčky recitovali v druhý deň a na záver programov boli osobitne pochválené za zachovanej slovenskej reči a ich prednesy boli vysoko hodnotené odbornou porotou tohtoročnej súťaže.

Našu delegáciu osobitne pozdravil primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko, ktorý vyzdvihol rôznorodú spoluprácu s obcou B. Petrovec - partnerským mestom v Srbsku a s Asoiáciou slovenských spolkov žien.

Všetky členky delegácie sa zúčastnili sprievodných aktivít ktoré pripravili hostitelia a tak sme si obzreli kultúrno historické pamiatky mesta Stará Ľubovňa, navštívili sme ľubovniansky hrad a Skanzen-etno dedinku pod hradom.

Na záver prikladám informáciu z oficiálnej stránky mesta Stará Ľubovňa.

V prílohe aj oficiálne pozvanie.

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

Stara Lubovna - 04.jpg

Stara Lubovna - 05.jpg

Stara Lubovna - 06.jpg

Stara Lubovna - 07.jpg

Stara Lubovna - 08.jpg

 

Najnovšie správy

Správa z Dielne pšenice – výroba úžitkových predmetov zo slamy a príprava jedál zo zrna pšenice

14. Október 2021 Aktivity
Dielňa bola realizovaná v Báčskom Petrovci 18.09.2021 roku od 9,00-17,00 hodiny v priestoroch Spolku petrovských žien a pri príležitosti osláv 100 rokov od…
Viac...

Správa zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien

05. Júl 2021 Aktivity
Výročné zhromaždenie Asociácie sa konalo v Hajdušici 26. Júna 2021 roku so začiatkom o 11,00 hodine, za prítomnosti predstaviteliek 18 spolkov žien, členiek…
Viac...

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...