Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia z finálovej recitačnej súťaži
Streda, 02 Máj 2018

Recitacna sutaz 2018 - 12.jpg

Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v Srbsku.

Recitacna sutaz 2018 - 09.jpg

Na úvod súťaže sa prihovorila predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorá aj napriek tohtoročnému menšiemu záujmu žien o recitovanie a ťažkostiam v organizácii recitačných súťaží popriala recitátorkám kvalitné prednesy a obecenstvu pekný umelecky zážitok.

Recitacna sutaz 2018 - 02.jpg

Na finálovej súťaži sa v kategórii poézie do 25 rokov predstavila Daniela Severíniová z Kovačice ktorá zarecitovala báseň Každý deň od Jána Kostru. V kategórii poézie nad 26 rokov Anna Hrnčiarová z Lalite zarecitovala báseň Jána Bottu Margita a Besná a Elenka Ďurišová z Padiny predniesla Úryvky zo spevníka Frančeska Petrarku.

Recitacna sutaz 2018 - 03.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 04.jpg

 

V kategórii prózy v kategórii do 25 rokov Martina Bartošová z B. Petrovca predniesla Starodávnu rozprávku Alberta Martiša a Danica Vŕbová z Hajdušice úryvok z textu Mám ho ja pobozkať od Márie Kotvášovej Jonášovej.

V kategórii nad 26 rokov súťažili Miriam Murtínová z Hložian ktorá predniesla úryvok z Rysavej jalovice Martina Kukučína a Marženka Žiaková z Kovačice ktorá recitovala úryvok z textu Ľavý a pravý sused od Márie Kotvášovej Jonášovej.

Recitacna sutaz 2018 - 05.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 06.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 07.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 08.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 10.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 11.jpg

Porota ktorá hodnotila prednesy pracovala v zložení: Katarína Melegová Melichová – predsedníčka poroty a Annamária Boldocká Grbićová a Mária Kotvášová Jonášová ako členky poroty.

Na recitačné súťaže Vansovej Lomička v Banskej Bystrici a Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni navrhli recitátorky Danielu Severíniovú, Danicu Vŕbovú, Annu Hrnčiarovú a Marženku Žiakovú.

Program moderovala Jasminka Činčuráková Galambošová z Hložian.

Recitacna sutaz 2018 - 01.jpg

Recitačnú súťaž podporili: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá zabezpečuje prepravu recitátoriek na súťaže na Slovensku,  Slovenské vydavateľské centrum z B. Petrovca, Matica slovenská v Srbsku a Miestny odbor Matice slovenskej v B. Petrovci knižnými darmi pre všetky účastníčky a porotu.

 

Viera Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ