Asociácia slovenských spolkov žien

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine
Pondelok, 16 Apríl 2018

sprava-z-banata.jpg

Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili iba Kovačičanky a Padinčanky. Poetickým textom v mladšej vekovej kategórii sa zúčastnila Daniela Severíniová z Kovačice a v staršej vekovej kategórii Elenka Ďurišová z Padiny. Obe sa zúčastnia na finálovej súťaži v Báčskom Petrovci 15 apríla. K ním sa pripojí aj Marženka Žiaková z Kovačice s prednesom prózneho textu v staršej vekovej kategórii. V tejto kategórii súťažila aj Martina Valentová z Padiny. 

Odborná porota pracovala v zostave: Mária Kotvášová Jonášová z Kovačice, Ružena Kraticová a Anna Halajová z Padiny. Program moderovala Anička Strehovská, ktorá je tiež známa na daných súťažiach. Prítomným sa na úvod prihovorila podpredsedníčka ASSŽ pre Banát a predsedníčka Spolku žien v Padine Elenka Haníková. Vo svojom prejave sa dotkla  témy masového odchodu obyvateľov do zahraničia, čo čiastočne zapríčinilo menšiu účasť recitátoriek. S tým sa zhodli aj členky poroty a podotkli že dúfajú, že idúceho roku znovu bude viac recitátoriek.  

 

Autorka: Elenka Ďurišová

Fotky: z albumu Spolku žien Padina: Účastníčky s porotou a predsedníčkou Spolku žien Padina Elenkou Haníkovou