Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke
Pondelok, 16 Apríl 2018

sprava-z-backe.jpg

Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu.

Na úvod sa prihovorila predsedníčka ASSŽ a predsedníčka Spolku žien Slovenka Viera Miškovicová a program moderovala Jasminka Činčuráková Galambošová z Hložian.

Porota ktorá hodnotila prednesy pracovala v zložení: Milina Florianová, predsedníčka poroty, Miluška Anušiaková Majerová a Annamária Boldocká Grbićová.

V kategórii poézie v mladšej vekovej skupine sme nemali súťažiace kým v staršej vekovej skupine recitovali Viera Bažaľová z Lugu, Anna Hrnčiarová z Lalite, Katarína Arňašová z B. Petrovca, Nataša Zimanová a Anna Horvátová obe z Kulpína. V kategórii prózy mladšej vekovej skupine recitovali Martina Bartošová z B. Petrovca a Danica Vŕbová z Hajdušice a v kategórii prózy v staršej vekovej skupine sa predstavila Miriam Murtínová z Hložian.

Na finálovú súťaž postúpili Anna Hrnčiarová, Martina Bartošová, Danica Vŕbová a Miriam Murtínová.

 

Viera Miškovicová

Predsedníčka ASSŽ