Asociácia slovenských spolkov žien

Výroba svadobných vencov (part) pre mladuchy a svadobných pierkov pre mladoženícha
Štvrtok, 21 September 2017

vyroba-vencov-16.jpg

Projekt, podporený od donátorov NRSNM a USŽZ bol realizovaný počas dvoch dní, 25. a 26. Augusta 2017 roku v priestoroch Poľovníckeho spolku v Kulpíne.

Do projektu sa zapojili členky 14 spolkov žien: Aradáč, B. Palanka, B. Petrovec, Dobanovce, Hložany, Kovačica, Kulpín, Laliť, Padina, Pivnica, Selenča, Silbaš, Stará Pazova a Vojlovica. Na realizácii prác, prípravy kvietkov pre vence a výroba vencov zobralo účasť 40 členiek spomenutých spolkov. V prvý deň sa do aktivít zapojili aj predsedníčky spolkov, ktoré zároveň realizovali spoločné zasadnutie na ktorom rozoberali tohtoročné aktivity a plánovali aktivity do konca roka. Pre nich kulpínske ženy pripravili dielňu prípravy známych kulpínskch (či kysáckych) rožkov, obľúbených vo všetkých prostrediach.

V prvý deň dielní projekt predstavila Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, ktorá zdôvodnila potrebu za takýmto projektom. Spolky žien na rôznych manifestáciách a podujatiach prezentujú svadobné obyčaje, svadobné kroje a k tomu patriace odevné prvky z našich osád, ktoré v niektorých prostrediach už nie sú zachované. Zvlášť je ťažko nájsť party pre mladuchy.

Mladé kulpínske speváčky sa nám v otváracom programe predstavili dvoma pesničkami a bol to zároveň ich debut vo verejnom vystúpení.

Dielne pripravil Patrik Rago zo Selenče, študent etnológie na Univerzite v Bratislave. Patrik Rago na úvod opísal party z našich prostredí a predstavil techniku výroby kvietkov pre party a potom aj samotnú výrobu.

Robilo sa po skupinách, podľa regiónov, keďže sú aj party rozdielne akurát podľa polohy dedín v regiónoch Vojvodiny. Výnimkou sú: Aradáč z Banátu, z Báčky Selenča a Pivnica a zo Sriemu Dobanovce. Každý spolok robil party príznačné pre svoje prostredie. Spolky z Báčky robili spoločnú partu, keďže je ona najnáročnejšia na prípravu a pre ňu treba vyhotoviťit 42 000 kvietkov konvalinky. Ony spoločne urobili partu pre bábiku, kým ostatné spolky počas dielne zhotovili, eventuálne urobili väčšiu časť párty pre mladuchu pre svoj spolok.

Spoločná družba počas dvoch dní bola skutočným pookrianím pre účastníčky, ktoré si vymieňali skúsenosti, spoločne obedovali a družbu zakončili so spevom a slovenskými ľudovými pesničkami.

 

Správu pripravila: Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

vyroba-vencov-01.jpg

vyroba-vencov-02.jpg

vyroba-vencov-03.jpg

vyroba-vencov-04.jpg

vyroba-vencov-05.jpg

vyroba-vencov-06.jpg

vyroba-vencov-07.jpg

vyroba-vencov-08.jpg

vyroba-vencov-09.jpg

vyroba-vencov-10.jpg

vyroba-vencov-11.jpg

vyroba-vencov-12.jpg

vyroba-vencov-13.jpg

vyroba-vencov-14.jpg

vyroba-vencov-15.jpg

vyroba-vencov-16.jpg

vyroba-vencov-17.jpg

vyroba-vencov-18.jpg