Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia z finálovej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
Nedeľa, 21 Máj 2017
finalova-sutaz-1.jpg
Na finálovej súťaži sa zúčastnili 7 recitátoriek z Báčky , Banátu a Sriemu.
Prednesy hodnotila odborná porota v zložení:
Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MSS, predsedníčka poroty, Mária Kotvášová Jonášová a Milina Florianová. 
V  kategórii poézie súťažili: Monika Bažaľová z Hložian a Alexandra Čížiková z Kovačice v mladšej kategórii a a Anička Strehovská z Padiny a Anna Simonovićová zo Starej Pazovy v kategórii nad 25 rokov. 
V kategórii prózy recitovali: Miriam Murtínová z Hložian, Marženka Žiaková z Kovačice a Anna Čelovská z Lugu.
Všetky prednesy boli na vysokej umeleckej úrovni a odborná porota navrhla, aby nás na  medzinárodných súťažiach na Slovensku predstavili recitátorky poézie Anna Simonovićová zo Starej Pazovy a Alexandra Čížiková z Kovačice a Miriam Murtínová z Hložian a Marženka Žiaková z Kovačice ktoré predniesli úryvky próznych textov.
finalova-sutaz-2.jpg
 
finalova-sutaz-3.jpg
 
Na recitačnej súťaži Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici Asociácie slovenských spolkov žien predstavia A. Simonovićová a M. Žiaková.
 
V. Miškovicová