Asociácia slovenských spolkov žien

Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Štvrtok, 16 Marec 2017

Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien ktoré bude dňa 18.marca (sobota) 2017 roku v Starej Pazove, v miestnostiach SKOS Hrdinu Janka Čmelíka, ulica Cyrila a Metoda č. 11,  so začiatkom o 11,00 hodine.

 

Pre zasadnutie Zhromaždenia Správna rada navrhla nasledovný  
 
ROKOVACÍ PORIADOK
- Čítanie a schvaľovanie zápisnice zo Zhromaždenia ASSŽ v 2016 roku
1. Návrh a schvaľovanie Rokovacieho programu
2. Návrh a schvaľovanie pracovného predsedníctva  Zhromaždenia a overovateliek zápisnice
3. Správa o činnosti ASSŽ pre 2016 rok
4. Finančná správa pre 2016 rok
5. Plán aktivít ASSŽ na 2017 rok
6. Finančný plán na 2017 rok
7. Schválenie členského na 2017 rok
8. Organizácia recitačných súťaží
9. Vypracovanie Kalendára aktivít a podujatí a ažurovanie zoznamu spolkov
10. Rôzne
 
Z každého spolku  žien, členiek Asociácie, očakávame po dve predstaviteľky a členky Správnej a Dozornej rady.
 
Báčsky Petrovec, 08.03.2017
 
Predsedníčka ASSŽ
Viera Miškovicová