Asociácia slovenských spolkov žien

Recitačná súťaž v Starej Ľubovni
Pondelok, 17 Október 2016

stara-lubovna-1.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien aj v bežnom, 2016 roku, organizovala recitačné súťaže pre ženy.

Víťazky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy v mladšej kategórii sa zúčastnili Vansovej Lomničky v Banskej Bystrici v apríli 2016 roku.

stara-lubovna-2.jpg

Víťazky v prednese poézie a prózy v staršej kategórii Miriam Murtínova z Hložian a Anita Jonášová Mišićová z Bieleho Blata predstavili  Asociáciu v dňoch 14. a 15. októbra 2016 roku na Našej Vansovej Lomničke  v Starej Ľubovni, Slovenská republika.

Miriam Murtínová recitovala úryvok z diela Veľkou lyžicou autora Martina Kukučína , kým Anita Jonášová Mišićová siahla po básni Pavla Mučajiho Vymeň ma z kameňa.

stara-lubovna-3.jpg

Obe naše predstaviteľky boli ocenené diplomom za recitátorský prínos  a Miriam Murtínová dostala aj cenu ZPOZ Človek človeku pri MsZ v Starej Ľubovni.

Súťaž organizovalo Ľubovnianske osvetové stredisko mesta Stará Ľubovňa a a na súťaži sa zúčastnilo 26  recitátoriek z celého Slovenska. Súťaž tohto roku prebiehala v znamení čokolády.

stara-lubovna-4.jpg

 

V mene Asociácie slovenských spolkov žien sprievod konali Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a Elenka Haníková, podpredsedníčka ASSŽ pre Banát.