Asociácia slovenských spolkov žien

Otváranie výstavy Práce v minulosti v našich osadách pri príležitosti 10. výročia ASSŽ - na SNS 2016
Piatok, 12 August 2016
SNS2016-Assz-01.jpg
Výstavu Práce v minulosti v našich osadách pripravili členky 15. spolkov žien, členiek Asociácie. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch Spolku petrovských žien a otvorená ako prvé podujatie oficiálneho programu Slovenských národných slávností.
Predsedníčka Asociácie na úvod spoločného programu privítala hostí: Annu Tomanovú Makanovú, predsedníčku NRSNM, Dagmar Repčekovú, veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Srbsku, Srdjana Simića, predsedu obce Báčsky Petrovec, Annu Chrťanovú Leskovac, riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Jána Vidu, velebnéhp pána farára petrovského a veľký počet prítomných.
O desať ročnej činnosti hovorili Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a Mária Gašparovská tajomníčka Asociácie.
Nasledoval program, ktorý pripravili členky spolkov žien:
Na úvod členky Spolku petrovkých žien zaspievali dve ľudové piesne.
Potom Mária Galasová z Padiny zarecitovala báseň Michala Babinku – Dedine a
členky padinského spolku pripravili krátku scénku pod názvom Kmotry na trhu.
Miriam Murtínová z Hložian, viacnásobná víťazka v prednese poézie a prózy pri tejto príležitosti zarecitovala úryvok z diela Martina Kukučína Veľkou lyžicou a mladá členka dobanovského spolku Paulina Čapeľová zaspievala ľudovú pieseň Robota, robota..
 
S piesňou prišli aj Aradačanky. Ľudovú pesničku zaspievala Zuzana Godová za spievodu aradáčskej meškárky Márie Vozafovej. Kristína Gajanová z Vojlovice nám rozpovedala ako sa u nich prípravajú tak známe rezance a iné druhy cestovín.
 
V Starej Pazove sa často a rada spieva.Tentoraz predsedníčka pazovského spolku A. Horvátová zaspievala pazovskú ľudovú pesničku a potom sa členky Spolku žien z Pivnice predstavili so scénkou z dedinského života. Na záver programu otec a syn Súdiovci zo Selenče zaspievali dve slovenské ľudové pesničky.
 
Pri príležitosti pripomínania si jubilea 10 rokov činnosti ASSŽ , prítomným sa prihovorili pán Srdjan Simić, predseda báčskopetrovskej obce a Jej Exelencia pani Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku. Výstavu otvorila pani Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, ktorá Asociácii popriala ešte veľa úspešných spoločných akcií.

SNS2016-Assz-01.jpg SNS2016-Assz-02.jpg SNS2016-Assz-03.jpg SNS2016-Assz-04.jpg SNS2016-Assz-05.jpg SNS2016-Assz-06.jpg SNS2016-Assz-07.jpg SNS2016-Assz-08.jpg SNS2016-Assz-09.jpg SNS2016-Assz-10.jpg SNS2016-Assz-11.jpg SNS2016-Assz-12.jpg SNS2016-Assz-13.jpg SNS2016-Assz-14.jpg SNS2016-Assz-15.jpg SNS2016-Assz-16.jpg SNS2016-Assz-17.jpg SNS2016-Assz-18.jpg SNS2016-Assz-19.jpg SNS2016-Assz-20.jpg SNS2016-Assz-21.jpg SNS2016-Assz-22.jpg SNS2016-Assz-23.jpg SNS2016-Assz-24.jpg SNS2016-Assz-25.jpg SNS2016-Assz-26.jpg SNS2016-Assz-27.jpg SNS2016-Assz-28.jpg SNS2016-Assz-29.jpg SNS2016-Assz-30.jpg SNS2016-Assz-31.jpg SNS2016-Assz-32.jpg SNS2016-Assz-33.jpg