Asociácia slovenských spolkov žien

Výročná schôdza Asociácie slovenských spolkov žien
Utorok, 12 Apríl 2016

vyrocna-assz-schodza-01.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien (ASSŽ)  mala v sobotu druhého apríla výročnú schôdzu. Tentoraz hostiteľským spolkom bol Spolok žien Slovenka z Hložian. Aj keď je na zozname tejto organizácie až 23 spolkov žien, na zasadnutie prišli predstaviteľky 16-stich z Báčky, Banátu a Sriemu (B. Petrovec, Kulpín, Kysáč, Laliť, B. Palanka, Pivnica, Silbaš, Aradáč, B. Blato, Kovačica, Padina, Dobanovce, Vojlovica, Stará Pazova, Lug a Hložany).  Rokovací program pozostával z 11-stich bodov. Na úvod, čo nebolo praxou, bola prečítaná zápisnica z výročného volebného zhromaždenia, ktoré bolo 19.03. 2015. v Báčskom Petrovci.  

vyrocna-assz-schodza-04.jpg

Potom sa pokračovalo podľa stanoveného poriadku. Správu o vlaňajšej činnosti podala tajomníčka Mária Gašparovská. Aj vlani v rámci Asociácie prebiehali  podujatia, ktoré zviditeľňujú ženu ako bytosť a jej prácu v širšom  zmysle.  Okrem čiastočnej  zmeny vo vedení, aktivity v minulom roku sa v podstate neodlišovali od doterajšej činnosti. Po výročnej schôdzi už niekoľko rokov, a tak bolo aj vlani, predstaviteľky Asociácie účinkujú na veľkonočnej výstave v Nadlaku v Rumunsku. Naša asociácia z roka na rok upevňuje dobrú spoluprácu s tamojším Demokratickým zväzom Čechov a Slovákov.  Pod záštitou Asociácie sa s príchodom jari organizuje unikátna akcia. Ide o súťaž  v umeleckom prednese poézie a prózy žien recitátoriek. Predchádzajú jej regionálne, ktoré sa konali v Banáte a v Báčke. Predstaviteľky zo Sriemu sa nezúčastnili. Najúspešnejšie neskoršie v priebehu apríla predstavujú našu asociáciu už roky v Banskej Bystrici na podujatí Vansovej Lomnička 2016. Vlani po prvýkrát naše predstaviteľky pobudli aj na Naša Vansovej Lomnička  v Starej Ľubovni. Spolupráca vznikla pred dvomi rokmi, počas poznávacieho zájazdu asociácie v severnej časti Slovenska. Aj počas leta najmä Slovenských národných slávností ASSŽ organizuje tiež jedinečné podujatie. Vzťahuje sa na  prezentáciu publikácii, ktorých autorky sú ženy, respektíve spolky žien  tak zo Srbska, ako aj zo zahraničia. Vlani sa prezentovalo 11-násť knižných vydaní. Okrem toho v mene asociácie sa predstavujú aj naše spolky združujúce ženy na Jarmoku umenia počas SNS, na ktorom  ženy reprezentujú tradície a kultúru svojich dedín.  V letnom období delegácia ASSŽ navštívila aj Spolok žien v Ľube s cieľom zistiť, či a ako spolok funguje, lebo si začal zanedbávať výzvy a záväzky voči asociácii. Rovnako ako uplynulé dva roky asociácia organizovala aj vlani vzdelávaco-poznávací  zájazd na Slovensko, projekt Spoznajme Slovensko. Tentoraz v posledné dni októbra až prvého novembra asi  šesťdesiat  žien  pobudlo  na západnom Slovensku (Bratislava, bratislavské mestečko Vajnory, Modra, Trnava, Smolenice).  Bol to posledný projekt tohto druhu. Na realizáciu zájazdu  účinkujúce čiastočne prispeli a finančne  prispela aj naša NRSNM.   Záver roka tak ako doposiaľ  patril  účasti na Vianočnom charitatívnom bazári v Belehrade. Na zasadnutí sa v osobitnom bode rokovalo, že okrem spolku v Ľube, nečinný je aj jánošícky a o sebe  nedali vedieť ani ženy zo Slankamenských Vinohradov. Prítomné jednohlasne podporili návrh, že počítač v nečinnom spolku v Ľube, ktorý bol získaný osobitným projektom prostredníctvom  ASSŽ a rezortného sekretariátu, sa následne udelí, spolku, ktorý ho nemá  a  potrebuje ho na činnosť. Keď ide o spolky členky asociácia je bohatšia o ďalší. Oficiálne po ročnej činnosti sa začlenil aj spolok Usilovné včielky Lug.

vyrocna-assz-schodza-02.jpg


V osobitnom bode sa rokovalo aj o výške členského poplatku, ktorý je teraz 70 dinárov namiesto doterajších 50 na členku. Jeden z bodov patril aj zmene zostavy správnej rady. Totiž jej  doterajšiu členku Milinu Sklabinskú – pôsobiacu v súčasnosti na Slovensku – v práci  vystrieda Mária Viliačiková z Aradáča. Z finančnej správy, ktorú podala pokladníčka Katarína Zorňanová, vyplýva, že Asociácia hospodárila  s príjmami hodnoty   zhruba 150 tisíc dinárov. Z tejto sumy zvýšilo približne 5 500 dinárov. Bežnú činnosť  ASSŽ podporila aj Báčskopetrovská obec sumou 20.000 dinárov.

vyrocna-assz-schodza-03.jpg

Keď ide o aktivity  v tomto  roku, činnosť sa bude niesť v znamení malého jubilea – 10 rokov od založenia ASSŽ. Okrem pravidelných aktivít plánujú počas SNS v B. Petrovci medziiným usporiadať aj slávnostný program a spoločnú etnovýstavu v miestnostiach Spolku petrovských žien. Toho času sú  už realizované  regionálne  súťaže žien v prednese prózy a poézie  pre Báčku (Petrovec) a Banát (Padina). Sriem sa opäť nezúčastnil, pokým finálová je stanovená na 10. apríla v Matičnom dome v B. Petrovci. Najúspešnejšie aj tohto roku budú našu asociáciu a vôbec Srbsko reprezentovať na Slovensku na podujatí Vansovej Lomnička v  B. Bystrici a Naša Vansovej Lomnička v St. Ľubovni. V druhej časti roka bude realizovaný projekt čiže dielne tkania a štikovania v St. Pazove a počas leta by sa mali (buď jednotlivé buď všetky) spolky zúčastniť aj na osobitnom podujatí veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

J.Č.G-ová

vyrocna-assz-schodza-05.jpg

vyrocna-assz-schodza-06.jpg

vyrocna-assz-schodza-07.jpg

vyrocna-assz-schodza-08.jpg

vyrocna-assz-schodza-09.jpg

vyrocna-assz-schodza-10.jpg

vyrocna-assz-schodza-11.jpg

vyrocna-assz-schodza-12.jpg

vyrocna-assz-schodza-13.jpg

vyrocna-assz-schodza-14.jpg

vyrocna-assz-schodza-15.jpg

vyrocna-assz-schodza-16.jpg

vyrocna-assz-schodza-17.jpg

vyrocna-assz-schodza-18.jpg

vyrocna-assz-schodza-19.jpg