Asociácia slovenských spolkov žien

Zápisnica z regionalnej súťaže žien v prednese poézie a prózy za postup na finalovu súťaž
Štvrtok, 07 Apríl 2016

Regionalna súťaž  sa uskutočnila v Padine dňa  27.marca 2016.r. zo začiatkom o 16 h  

V KATEGÓRII OD 16 - 25 ROKOV V PREDNESE  POÉZIE   NA FINÁLOVÚ SÚŤAŽ POSTÚPILA:

1.Iveta  Galasová  z Padiny

AUTOR: Vojtech Mihálik -  BÁSEŇ:Zdrapy - Krájanie             

-Alexandra Čížiková  z  Kovačice

AUTOR: Milan Rúfus - BÁSEŇ:Tkáčka

 

V KATEGÓRII OD  26 ROKOV A STARŠIE  V PREDNESE  POÉZIE  NA FINÁLOVÚ  SÚŤAŽ  POSTÚPILA:

1.Anita  Jonášová  z  Bieleho Blata                                            

AUTOR: Pavel Mučaji - BÁSEŇ:Vymeň ma  z  kameňa                                                                                            

-Anička  Strehovská   z Padiny

AUTOR:  Viac autorov - Najkrajšie ľúbostné verše          

 

V KATEGÓRII  OD 16 – 25 ROKOV  V PREDNESE  PRÓZY  NA  FINÁLOVÚ  SÚŤAŽ  POSTÚPILA:

1.Danica Vŕbová   z   Hajdušice                                 

  AUTOR: Ingmar  Bergman  - PRÓZA:Jesenná sonata  /úryvok/

 

V KATEGÓRII  OD 26 ROKOV A STARŠIE  V PREDNESE PRÓZY  NA  FINÁLOVÚ  SÚŤAŹ  POSTÚPILA:

1.Anna  Slivková   z   Padiny          

AUTOR: Mina  Murraryová  -  PRÓZA:Úryvok z rozprávke:Bože,dobre si mi  poradil

 

HODNOTILA KOMISIA V ZLOŽENÍ:

   1.prof.Mária Kotvášová  Jonášová

   2.prof.Zuzana  Kotvášová

   3.knihovníčka  Eva Taubertová

 

 

V PADINE,27.03.2016.                                                                     SPOLOK   ŽIEN   PADINA:

                                                                                                                             Elenka  Haníková