Asociácia slovenských spolkov žien

Edukačný zájazd na Slovensko
Sobota, 07 November 2015

Zajazd-na-Slovensko-00.jpg

Správa z edukačného zájazdu na Slovensko realizovaného 30.11.2015 – 01.11.2015
Edukačný zájazd na Slovensko absolvovala  61 členka z  15 spolkov žien, členiek Asociácie slovenských spolkov žien: Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Dobanovce, Hajdušica, Hložany, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Padina, Vojlovica, Pivnica, Selenča, Silbaš a Stará Pazova.
Počas trojdňového zájazdu realizovaná bola prednáška o Ľudovítovi Štúrovi, absolvovali sme 4 dielne: vyšívanie krivou ihlou, výroba tkaníc, výroba pleteníc a zdobenie veľkonočných vajíčok, ktorú pripravili členky Občianskeho združenia Podobenky z Vajnor Bratislava a obzreli sme  Bratislavsky a Smolenicky zámok a kultúrno historické pamiatky miest Modra, Bratislava a Trnava.
Zajazd-na-Slovensko-01.jpg
 
Plánovaný odchod bol z Padiny, v piatok o 00,10 hodine a príchod do vysokoškolskej ubytovne v štúdijnom a kongresovom stredisku ÚJOP CĎV ÚK v Modre o 11,30 hodine.
V poobedňajších hodinách bola prednáška venovaná výročiu Ľ. Štúra o čom veľmi zaujímavo a odborne hovoril prednášateľ K. Kantek. Pán Kantek bol zároveň aj sprievodcom v meste Modra, keď sme navštívili hrobku Ľ. Štúra, obzreli si školu v ktorej učil aj Dositej Obradović, kostoly a predajňu modranskej keramiky.
V sobotu v doobedňajších hodinách bola realizovaná dielňa už spomenutých ručných prác a remesiel vo Vajnoroch v Bratislava. Dielňu pripravilo 6 lektoriek Občianskeho združenia Podobenky z Vajnor pod vedením Jarmily Rybánskej. Dielňa trvala 3,5 hodiny a po ukončení dielne našu delegáciu privítal aj starosta obce Vajnor. Potom sme si obzreli kostol na námestí , kým po obede v hoteli Advance v starom meste Bratislavy,  sme navštívili Bratislavský hrad. Vo večerných hodinách bola spoločná družba členiek spolkov.
V nedeľu ráno sme smerovali na Smolenicky zámok, o ktorom nám veľmi zaujímavo hovorili sprievodkyne tohto zámku. Na zámku práve prebiehali slávnosti Hellovínu. Po obhliadke zámku, navštívili sme hrobku posledných majiteľov rodu Pálfyovcov. V Smoleniciach sme navštívili aj múzeum Molpír, v ktorom sú zachované rôzne úžitkové predmety z minulosti tohto kraja a pamiatkovú izbu vynálezcu padáka Štefana Baniča.
Po obede v Trnave v hoteli Inka, sme so sprievodkyňou obzreli kultúrno historické pamiatky Trnavy a kostnicu na nádvorí arcibiskupského katolíckeho kostola. 
Tento edukačný zájazd podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
 
   Predsedníčka ASSŽ
Viera Miškovicová
 
Zajazd-na-Slovensko-02.jpg
 
Zajazd-na-Slovensko-03.jpg
 
Zajazd-na-Slovensko-04.jpg
 
Zajazd-na-Slovensko-05.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-06.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-07.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-08.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-09.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-10.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-11.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-12.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-13.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-14.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-15.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-16.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-17.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-18.JPG
 
Zajazd-na-Slovensko-19.JPG
 
 
Prosim účastníčky zájazdu aby prilozili svoje prílohy, ako texty tak aj fotografie.
Dakujem.
 
Viera Miskovicova