Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z Našej Vansovej Lomničky v Starej Ľubovni 16. - 17. október 2015 roku
Štvrtok, 22 Október 2015
vansovej-lomnicka-1.jpg
Na pozvanie Ľubovnianskeho osvetového strediska, víťazky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy, ktorú organizuje Asociácie slovenských spolkov žien, sa zúčastnili 48. ročníka Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, Slovenská republika.
Monika Bažaľová z Hložian s prednesom básne Žaka Prevera Čakaj ma pod bresťom a Iveta Galasová z Padiny s prednesom úryvku z diela Jediná Kláry Jarunkovej, predstavili Asociáciu slovenských spolkov žien v dobrom svetle. Ďakujúc ich účasti recitačná súťaž Naša Vansovej Lomnička dostala medzinárodný ráz. Prítomné recitátorky a porotu zaujali prednesy, iba naša slovenčina im bola príliš mäkká. Pre poslucháčov ale ľúbozvučná. 
vansovej-lomnicka-2.jpg
Na súťaži sa zúčastnilo 26 recitátoriek z celého Slovenska. Súťaž bola na vysokej umeleckej úrovni, ako aj otvárací program s vynikajúcimi hudobnými číslami študentov základnej umeleckej školy v Starej Ľubovni.
V mene Asociácie slovenských spolkov žien recitátorky sprevádzala Viera Miškovicová, predsedníčka a Katarína Zorňanová, pokladníčka ASSŽ, ktoré nadvizali kontakty s Úniou žien Slovenska prešovského kraja a ľubovnianskeho okresu.
vansovej-lomnicka-3.jpg
 
vansovej-lomnicka-4.jpg
 
vansovej-lomnicka-5.jpg
 
vansovej-lomnicka-6.jpg
 
vansovej-lomnicka-7.jpg
 
vansovej-lomnicka-8.jpg
Počas návštevy v Starej Ľubovni, navštívili sme ľubovniansky hrad na ktorom bol usporiadaný kultúrno umelecký a hudobný program francúzkej šansony pre účastníčky súťaže. 
Pod hradom sa nachádza Skanzen (etno dedinka) s typickými slovenskými domcami a grécko katolíckym kostolom s jedným z najstarších ikonostasov na Slovensku.
Účasť recitátoriek Asociácie slovenských spolkov žien na Našej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
Knižné darčeky poskytli Matica slovenská v Srbsku a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.