Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia zo zasadnutia Správnej a Dozornej rady Asociácie
Nedeľa, 26 Júl 2015
Zasadnutie-Spravnej-a-Dozornej-rady-01.jpg
Informácia zo zasadnutia Správnej a Dozornej rady Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bolo 20. júla 2015 roku, so začiatkom o 12,00 h, v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.
Na zasadnutí sa rokovalo o prípravách na prezentáciu kníh slovenských dolnozemských autoriek ktoré už tradične prebieha počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Tohto roku prezentované budú diela M. Miškovicovej, V. Benkovej, Ľ. Dankovej, M. Vrškovej, A. Kukučkovej, K. Mosnákovej Bagľašovej,  J. Hodoličovej a A. Rau - Lehotskej z Rumunska. Prezentácia bude v sobotu, 08. Augusta 2015 roku vo veľkej sieni obce B. Petrovec so začiatkom o 15,30 hodine.
Predsedníčka V. Miškovicová predstavila projekt ASSŽ usmerneý na edukáciu žien o tradičných remeslách na Slovensku. Projekt sa realizuje na západnom Slovensku (Bratislava, Trnava, Modra) v septembri bežného roku za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Ďalší projekt ASSŽ týkajúci sa výroby figurín je plánovaný na november 2015 roku a bude sa realizovať po regiónoch.
Recitátorky, víťazky súťaže v mladšej kategórii, Monika Bažaľová a Iveta Galasová sa zúčastnia súťaže Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni polovicou októbra. Na tejto súťaži naše predstaviteľky budú po prvýkrát na pozvanie organizátorov podujatia, ktorí hradia trovy ubytovania a stravovania, kým NRSNM vykryje  cestovné trovy recitátoriek.
Na zasadnutí bola daná informácia z pracovnej návštevy v ženskom spolku v Ľube a schválená demisia členky správnej rady M. Sklabinskej z dôvodu zmeny pracoviska.
 
Zasadnutie-Spravnej-a-Dozornej-rady-02.jpg
 
Zasadnutie-Spravnej-a-Dozornej-rady-03.jpg
 
 
V B. Petrovci, Predsedníčka ASSŽ
25.07.2015 Viera Miškovicová