Asociácia slovenských spolkov žien

Správa o účasti recitátoriek na 48. Medzinárodnom festivale umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička 2015
Streda, 06 Máj 2015
vansovej-lomnicka-2015-01.jpg
Lomničke v Banskej Bystrici, Milinka Chrťanová a Anna Hrnčiarová boli zaradené do strieborného pásma, čím potvrdili úspechy recitátorik z minulých ročníkov, ktoré  tiež úspešne prezentovali našu poéziu či prózu a lásku k umeleckému prednesu. Asociácia slovenských spolkov žien začiatkom roka organizovala súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy, ktoré prebiehali v Hložanoch a Hajdušici. Finálovú súťaž Asociácia zorganizovala v Matičnom dome v Báčskom Petrovci, kde prednesy hodnotila porota v zložení: Katarína Melegová Melichová, predsedníčka poroty a členky Miluška Anušiaková Majerová a Mária Kotvášová Jonášová.
vansovej-lomnicka-2015-02.jpg
Súťaž recitátoriek prebiehala v dvoch kategóriách: umelecké prednesy  poézie vo vekovej kategórii do 25 rokov a nad 25 rokov, a umelecké prednesy prózy vo vekovej kategórii do 25 rokov a nad 25 rokov.V umeleckom prednese poézie vo vekovej kategórii do 25 rokov na Vansovej Lomničku do Starej Ľubovne ktorá bude v októbri 2015 roku, postúpili Monika Bažaľová z Hložian ktorá recitovala báseň Čakaj ma pod bresťom od Žaka Prevera a v  prednese prózy  postúpila Iveta Galasová z Padiny s úryvkom Jediná od Kláry Jarunkovej.
Na Vansovej Lomničku do Banskej Bystrice, ktorá prebiehala  24. 25. Apríla 2015, postúpili v prednese poézie  Milinka Chrťanová z Kysáča, ktorá recitovala báseň Jesenná krajina od Jána Labáta a v prednese prózy Anna Hrnčiarová z Lalite  s prednesom úryku  Zypa Cupák od Jána Čajaka.  Anna  Hrnčiarová na súťaži vystúpila v kroji, čo osbitne dalo dôraz na Čajakov text. Obe účastníčky boli víťazkami  finálovej súťaže vo vekovej kategórii nad 25 rokov.
vansovej-lomnicka-2015-03.jpg
 
vansovej-lomnicka-2015-04.jpg
 
vansovej-lomnicka-2015-05.jpg
 
vansovej-lomnicka-2015-06.jpg
 
 
Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze prebiehal ako roky predtým v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde tentoraz bola nainštalovaná výstava kníh žien autoriek zo Srbska ktorú pripravilo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca.
Recitátorky, účastníčky Vansovej Lomničke, v sobotu navštívili hrobku Terézie Vansovej, kde si pripomenuli  na jej nezištnú a vytrvalú prácu na povzbudzovaní žien v boji o zlepšenie postavenia žien.
V mene Asociácie slovenských spolkov žien recitátorky sprevádzala Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, ktorá sa v mene delegácie na  záver súťaže prihovorila a poďakovala predsedníčkeUnie žien  Slovenska MUDr Irene Belohorskej za podporu v recitačnej činnosti Asociácie.
Učasť našich recitátoriek  na Vansovej Lomničke  v Banskej Bystrici podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
 
vansovej-lomnicka-2015-07.jpg
 
vansovej-lomnicka-2015-08.jpg
 
vansovej-lomnicka-2015-09.jpg
 
vansovej-lomnicka-2015-10.jpg
 
vansovej-lomnicka-2015-11.jpg
 
B. Petrovec,
Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ