Asociácia slovenských spolkov žien

Zápisnica z regionalnej súťaže žien v prednese poézie a prózy pre Banát
Utorok, 31 Marec 2015
sutaz-hajdusica-01.jpg
V kategórii od 16- 25 rokov v prednese poézie na finálovú súťaž postúpila:
1. Alekxandra Čížiková z Kovačice, 
   Mária Ďuríčková : Čarovná píšťaľka
 
V kategórii od 26 rokov a staršie v prednese poézie na finálovú súťaž postúpila:
1. Katarína Petrášová z Padiny
  Valentín Beniak : Starenka 
      
 V kategórii od 16 – 25 rokov v prednese prózy na finálovú súťaž postúpila:
1. Iveta Galasová z Padiny  
  Klára Jarunková : Jediná
 
V kategórii od 26 rokov a staršie v prednese prózy na finálovú súťaź postúpila:
1. Anna Urbanová z Jánošíka 
  Božena Nemcová : Babička 
 
Hodnotila komisia v zložení:
1.Katarína Stanová
2.Milka Petrovičová
3.Tatiana Nemetová
sutaz-hajdusica-02.jpg
 
sutaz-hajdusica-03.jpg
 
sutaz-hajdusica-04.jpg
 
V Hajdušici,29.03.2015.   
SPOLOK ŽIEN OKO HAJDUŠICA:
Mariška Spasovski