Asociácia slovenských spolkov žien

Edukačný zájazd na Slovensko
Sobota, 06 September 2014
Edukačný zájazd na Slovensko
ASSŽ podľa vzoru na vlaňajší vydarený zájazd si určila za cieľ nového projektu východné Slovensko a to mestá Stará Ľubovňa, Bardejov a Košice. Dňa 29. augusta 2014 ženy z 11 spolkov s 52 osobami odcestovali na exurziu. Chceli niečo viacej sa naučiť a získať nové informácie o tejto časti Slovenska. Finančne im to z dobrej časti umožnila NRSNM. Rôznorodosť osád a osôb je prvá záležitosť, ktorú tu ASSŽ odohrala. Umožnila, aby sa ženy medzi sebou zoznámili, navzájom si vymenili informácie, čo robia vo svojich spolkoch a ako pôsobia vo vlastných prostrediach.
Ďalším významným bodom bolo zoznámiť sa s krásami svojej starej vlasti, rozšíriť si vedomosti o ľuďoch, ktorí žijú v EÚ, vidieť niektoré ešte zachované alebo obnovené remeslá a techniky ručných prác, ktoré sú u nás zriedkavejšie a ktoré my z Vojvodiny až tak dobre alebo nijako nepoznáme. Všetko toto sa postupne uskutočnilo.
Okrem toho, že sme pri odchode na Slovensko čakali 4 hodiny na hranici, všetko ostatné plynulo podľa plánu. Už prvý deň sme sa zoznámili s drotárstvom a košikárstvom, vyskúšali si niektoré ženy i vlastnú zbehlosť pri týchto remeslách, pobavili sa pri zaujímavom programe, ktorý nám pripravili čelní ľudia zo Starej Ľubovne a najviac azda mala starosť o nás pani Eva Kolárová, ktorá nám sprostredkovala všetky možné miesta, aby sme ich videli a sa s nimi zoznámili.
Dedinka Lackova - košíkárstvo
Dedinka Lackova - košíkárstvo
 
Dedinka Lackova - košíkárstvo
Dedinka Lackova - košíkárstvo
 
Dedinka Lackova - košíkárstvo
Dedinka Lackova - košíkárstvo
 
Dedinka Lackova - košíkárstvo
Dedinka Lackova - košíkárstvo
 
Boli tu zaujímavé pamätné izby Jána Melkoviča a Terézie Vansovej. Zaujali nás remeslá košikárstvo a drotárstvo, ktoré nám priblížili a sprítomnili historiát týchto remesiel. Osobitný zážitok bol Ľuboviansky zámok, kde nielenže sme videli i názorne všetky možné remeslá, ktoré existovali u Slovákov od nepamäti a teraz ich v zámku uschovávajú, ako i všetky predmety, ktoré s tým súvisia, ale sme tiež mali príležitosť i sami vyskúšať svoj talent, keď sme sa aktívne mohli zapojiť do tajomstiev hrnčiarstva a tvarovať si nejaký predmet alebo kuť mincu, prizerať sa na ručnú výrobu papiera, prípadne modrotlače a kochať sa v množstve suvenírov, ktoré sú lákavé, milé a vystihujú duch daného mesta.
Drotári z Kamienky
Drotári z Kamienky
 
Drotári z Kamienky
Drotári z Kamienky
 
na Ľubovnianskom hrade

na Ľubovnianskom hrade

na Ľubovnianskom hrade
na Ľubovnianskom hrade
 
na Ľubovnianskom hrade
na Ľubovnianskom hrade
 
Dielňa hrnčiarstva
Dielňa hrnčiarstva
 
Dielňa hrnčiarstva
Dielňa hrnčiarstva
 
Kováčska dielňa
Kováčska dielňa
 
K celkovej atmosfére na zámku patrili aj sprievodcovia oblečení ako rytieri a sokoly, vtáky, ktoré tiež boli ako vystrihnuté z rozprávky, zvlášť, keď nám začali lietať ponad hlavy a ako dobre nacvičené premávať nad nami s rošírenými krídlami a tým dravým výrazom v sebe umocnili neobyčajnú chvíľu a človek na moment zaváhal, či žije v rozprávke alebo v skutočnosti. 
Sokoliari
Sokoliari
 
Sokoliari
Sokoliari
 
Pre STV
Pre STV
 
Ďalšou zaujímavou pamiatkou v okolí bol tzv Ľubovniansky skanzen – zachovaná – konzervovaná dedinka z obdobia 19. a 20. st. Domce, kostol, sýpky a dielne v skutočnej veľkosti so všetkým patričným príslušenstvom ako to naozaj bolo kedysi.
 
Pod Ľubovnianym hradom
Pod Ľubovnianym hradom
 
Skanzen - etno dedinka po hradom
Skanzen - etno dedinka po hradom
 
Skanzen - etno dedinka po hradom
Skanzen - etno dedinka po hradom
 
Skanzen - etno dedinka po hradom
Skanzen - etno dedinka po hradom
 
Stará Ľubovňa, Mestské informačné centrum - vyrážanie mincí
Stará Ľubovňa, Mestské informačné centrum - vyrážanie mincí 
 
Výroba papiera
Výroba papiera
 
Prijatie v Starej Ľubovni
Prijatie v Starej Ľubovni
 
Prijatie v Starej Ľubovni
Prijatie v Starej Ľubovni
 
Potom nasledoval Bardejovský jarmok - tiež remeslá, ich rôznorodosť a ľudská dôvtipnosť z ničoho niečo vytvoriť. Mohli sme si všimnúť, že každé prostredie aj keď ide o remeslá, aj o ručné práce sú vyrobené podľa toho, aké sú suroviny v prírode alebo na okolí. U nich prevahu má drevo a výrobky z dreva. O rozličnej kuchyni možno tiež mnoho hovoriť, ale tu nás asi nepretromfli, alebo sme si my to nevšimli. V kuchyni sme my z Vojvodiny vari nenahraditeľní. Prezradili nám, že je to taký chýrečný jarmok, že trvá 4 dni a vždy sa koná tesne pred začiatkom školského roka. Obchôdzka mesta nás mohla znova a znova fascinovať. Zachovaná časť z hradieb ešte z obdobia Veľkomoravskej ríše. Slovom mesto má bohatú históriu a dbá na zachovanie zvykov, obyčají a o nič menej nie sú zanedbané historické pamiatky ako je niekoľko významných kostolov, katedrál a zvlášť sme sa veľa dozvedeli o mestskej radnici, čo nás proste fascinovalo. Deň dlhý , predlhý. Veľmi veľa sme videli, skúsili, naučili sa, ale aj unavili sa maximálne. 
 
Bardejov, radnica
Bardejov, radnica
 
Bardejov, radnica
Bardejov, radnica
 
Na Bardejovskom hrade
Na Bardejovskom hrade
 
A ďalšie kilometre absolvujeme na kolesách. Trielime do kráľovského mesta Košice, vyhláseného za mesto kultúry v Európe roku 2013. Skutočne neprehaniame, keď povieme, že Košice treba vidieť na vlastné oči..Monumentálna budova divadla v strede mesta, kde sa aj dnes najviac hráva taliansky balet a opera, je ohromná a sama o sebe má dlhú históriu. Dokonca celé centrum je upravené tak, že treba zastať a žasnúť nad vydarenou ideou a ľudským mozgom, ktorý to práve takto zariadil. Určite vrcholom všetkého je katedrála svätej Alžbety, kde je pozlátený oltár a časť kupoly. Je to stavba,ktorá má predlhú a veľmi zaujímavú históriu a ktorá patrí medzi 10 najkrajších a najvýznamnejších budov v Európe. Je to skvost, nielen preto, že je tam vložených preveľa peňazí, ale i preto, že človek, keď sa pozerá na jednotlivé časti či už niektorého z oltárov, interiéra alebo vonkajška je proste ohúrený toľkou krásou prebývajúcou na jednom mieste. A práve vlani z fondov EÚ sa reštaurovala časť i tejto neobyčajnej budovy. K nej sa viaže veľmi veľa historiek, povestí, rozprávok či skutočných alebo menej skutočných. Významných kostolov, budov a miest je v Košiciach hodne. Človek na prvýkrát nepostrehne všetko. Ale prekrásnu fontánu a kvety, kvety, kvety... nemôže prehliadnuť. 
Ale najprv sme aj tu absolvovali dielne paličkovania a frivolitkovania ( technika podobná háčkovaniu, ale komplikovanejšia a vypracúva sa za pomoci malého člnka)
 
Košice - výroba čipky, paličkovanie
Košice - výroba čipky, paličkovanie
 
Košice - výroba čipky, paličkovanie
Košice - výroba čipky, paličkovanie
 
Košice - výroba čipky, paličkovanie
Košice - výroba čipky, paličkovanie
 
Košice - výroba čipky, paličkovanie
Košice - výroba čipky, paličkovanie
 
Návšteva kultúrno historických pamiatok v Košiaciach
Návšteva kultúrno historických pamiatok v Košiaciach
 
Návšteva kultúrno historických pamiatok v Košiaciach
Návšteva kultúrno historických pamiatok v Košiaciach
 
Návšteva kultúrno historických pamiatok v Košiaciach
Návšteva kultúrno historických pamiatok v Košiaciach
 
Ešte stretnutie so ženami z Únie žien Košice, družný rozhovor, výmena mienok kto, čo robí, v čom spočíva naša práca a v čom ich a lúčenie a odchod späť do všednej každodennosti. 
 
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
 
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
 
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
 
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
Stretnutie s predstaviteľkami Únie žien Slovenska košického kraja
 
Zájazd trval tri dni. Bol prekrásny, iba trochu namáhavý. No za taký krátky čas toľko vidieť, toľko absolvovať – je jasné, že to nemôže byť oddych. Vďaka tým, ktorí nám takúto cestu umožnili. Najväčšie ďakujeme si predsa zaslúžila predsedníčka ASSŽ, ktorá mala s nami trpezlivosť a pochopenie a sama sa podujala na takýto projekt.
 
 Tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská