Asociácia slovenských spolkov žien

Kalendár aktivít a podujatí spolkov žien členiek ASSŽ 2015 rok

-     07 február – Aradáč - Tortiáda

-     14 február – Dobanovce – Priadky

-     01 marec 2015 –Selenča – Výstava Moje umenie moja zručnosť

-     07 marec 2015 – Hložany -  Zábava ku Dňu žien

-     07 marec – Kovačica – Zábava ku Dňu žien

-     07 marec – Stará Pazova – Zábava ku Dňu žien

-     29 marec – Hložany – Výstava kraslíc a jarných aranžmánov

-     29 marec - Stará Pazova – Veľkonočná výstava

-     18 apríl – Laliť – Krojovaná zábava

-     19 apríl  -  Báčsky Petovec ASSŽ - Finálová recitačná súťaž

-     02 máj – Hložany – Kyslovka a Súťaž o najkrajšiu dobošku v rámci osláv Dňa Hložian

-     14 jún – Silbaš – Čaro višieň

-     19 júl – Aradáč – Festival zvykov a obyčají

-     19 august – Dobanovce

-     30 august – Báčska Palanka -  Výstava

-     05 september – Kulpín – Svadba voľaledy a dnes

-     06 september – Kysáč – Deň kysáčskej sármy

-     12 september – Hajdušica – Slivkový deň

-     13 september – Pivnica – Literárne stretnutie

-     03 október – Kovačica – Kovačický október

-     03 október – Biele Blato – Sladký deň

-     24 október – Hložany – Zemiakové hody

-     08 november – Báčsky Petrovec – Batôžková zábava

-     15 november – Padina – Tekvicová zábava