Asociácia slovenských spolkov žien

Zápisnica z regionalnej súťaže žien v prednese poézie a prózy za postup na finalovu súťaž
Streda, 06 Apríl 2016

Regionalna súťaž  sa uskutočnila v Padine dňa  27.marca 2016.r. zo začiatkom o 16 h  

V KATEGÓRII OD 16 - 25 ROKOV V PREDNESE  POÉZIE   NA FINÁLOVÚ SÚŤAŽ POSTÚPILA:

1.Iveta  Galasová  z Padiny

AUTOR: Vojtech Mihálik -  BÁSEŇ:Zdrapy - Krájanie             

-Alexandra Čížiková  z  Kovačice

AUTOR: Milan Rúfus - BÁSEŇ:Tkáčka

 

V KATEGÓRII OD  26 ROKOV A STARŠIE  V PREDNESE  POÉZIE  NA FINÁLOVÚ  SÚŤAŽ  POSTÚPILA:

1.Anita  Jonášová  z  Bieleho Blata                                            

AUTOR: Pavel Mučaji - BÁSEŇ:Vymeň ma  z  kameňa                                                                                            

-Anička  Strehovská   z Padiny

AUTOR:  Viac autorov - Najkrajšie ľúbostné verše          

 

V KATEGÓRII  OD 16 – 25 ROKOV  V PREDNESE  PRÓZY  NA  FINÁLOVÚ  SÚŤAŽ  POSTÚPILA:

1.Danica Vŕbová   z   Hajdušice                                 

  AUTOR: Ingmar  Bergman  - PRÓZA:Jesenná sonata  /úryvok/

 

V KATEGÓRII  OD 26 ROKOV A STARŠIE  V PREDNESE PRÓZY  NA  FINÁLOVÚ  SÚŤAŹ  POSTÚPILA:

1.Anna  Slivková   z   Padiny          

AUTOR: Mina  Murraryová  -  PRÓZA:Úryvok z rozprávke:Bože,dobre si mi  poradil

 

HODNOTILA KOMISIA V ZLOŽENÍ:

   1.prof.Mária Kotvášová  Jonášová

   2.prof.Zuzana  Kotvášová

   3.knihovníčka  Eva Taubertová

 

 

V PADINE,27.03.2016.                                                                     SPOLOK   ŽIEN   PADINA:

                                                                                                                             Elenka  Haníková             

 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...