Asociácia slovenských spolkov žien

Zápisnica z regionalnej súťaže žien v prednese poézie a prózy pre Báčku
Utorok, 31 Marec 2015
regionalna-sutaz-v-poezii-3.jpg
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Báčku bola v Hložanoch, 30. marca 2015 roku so začiatkom o 19,00 hodine.
Suťažiace recitatorky hodnotila porota v zložení:
Elena Hložanová, prof. slovenského jazyka - predsedníčka poroty
Annamária Boldocká Grbićová, prof. slovenského jazyka - členka poroty
Marta Pavčoková, prof. slovenského jazyka - členka poroty
V mene Asociacácie slovenských spolkov žien ako nositeľky  podujatia a v mene Spolku žien Slovenka, ako organizátorky podujatia sa prihovorila predsedníčka Viera Miškovicová.
regionalna-sutaz-v-poezii-2.jpg
Program moderovala Miriam Murtínová
 
regionalna-sutaz-v-poezii-1.jpg
Viera  Miškovicová, Anna Hrnčiarová, Monika Bažaľová, Anna Asodiová, Milina Chrťanová, Jasminka Činčuráková Galambošová, Elena Hložanová, Annamária Boldocká Grbićová a Marta Pavčoková.
 
Správa odbornej poroty
Vprvomrade chceme vyjadriť veľkú vďaku ženám, účastníčkam tejto súťaže prednesov poézie a prόzy pre územie Báčky. Chceme nanajvýš pochváliť ochotu týchto žien, ktoré sa osmelili predniesť umelecké slovo verejne, čo nie je malá vec, že venovali voľné chvíle pre túto šľachetnú vec, hoci nie až tak populárnu a ľahkú. Vieme, že pre výstižný prednes je potrebné najprv vybrať si dobrý text, či je to báseň, či prozaický text, aby bol blízky recitátorke a aby súčasne oslovil aj publikum. A nie každý umelecký text je aj na recitovanie. 
Ďakujeme účastníčkam za umelecké zážitky, že popularizujú nevyčerpateľný poklad slovenskej literatúry, utužujú lásku k nej, a tak sa aj jej život predlžuje. Nech je to tak čo dlhšie, nech ešte veľa rokov táto súťaž žije. Priali by sme si, aby členky Spolkov žien neznechutili všelijaké tuzemské ľudské nekorektnosti, či nedokonalosti, ale aby sa riadili svojim svedomím, svojou láskou k umeleckému slovu, k verejnému prednesu. Veď takéto stretnutia zušľachťujú dušu, robia nás lepšími, citlivejšími, zhovievavejšími a dúfame, dajú vzpruhu k ďalšej práci. 
Túto súťaž považujeme aj za svojrázne pokračovanie námahy učiteľov a profesorov na základných a stredných školách, ktorí rokami chystajú žiakov na recitačné súťaže. Doprajme si, aby sa ich práca nezastavila ukončením školy žiakov, aby bývalí žiaci recitátori mali ešte šance verejne vystupovať. Ale nielen ony, ale aj takí, ktorí nikdy nerecitovali, prečo nie? Doprajme si, aby sa na takýto spôsob popularizoval prednes umeleckej prόzy a poézie na radosť všetkých nás. 
A teraz, to čo v tejto chvíli najviac zaujíma súťažiace, ktoré pôjdu na finálovú súťaž, a odkiaľ zase výherkyne budú mať česť vystúpiť v Banskej Bystrici na Vansovej Lomničky. 
Do finálovej súťaže postúpili: 
- V kategόrii prednesu poézie pre ženy do 25 rokov postúpila Monika Bažaľová z Hložian básňou Žaka Prevera: Čakaj ma pod bresťom.
- V kategόrii prednesu poézie pre ženy vyše 25 rokov postúpila Milina Chrťanová z Kysáča básňou Jána Labátha: Jesenná krajina.
- V prednese prόzy pre ženy vyše 25 rokov postúpila Anna Hrnčiarová z Lalite, úryvkami z románu Jána Čajaka: Zypa Cupák. 
Predsedníčka poroty Elena Hložanová
 
 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...