Asociácia slovenských spolkov žien

Výroba svadobných vencov (part) pre mladuchy a svadobných pierkov pre mladoženícha
Štvrtok, 21 September 2017

vyroba-vencov-16.jpg

Projekt, podporený od donátorov NRSNM a USŽZ bol realizovaný počas dvoch dní, 25. a 26. Augusta 2017 roku v priestoroch Poľovníckeho spolku v Kulpíne.

Do projektu sa zapojili členky 14 spolkov žien: Aradáč, B. Palanka, B. Petrovec, Dobanovce, Hložany, Kovačica, Kulpín, Laliť, Padina, Pivnica, Selenča, Silbaš, Stará Pazova a Vojlovica. Na realizácii prác, prípravy kvietkov pre vence a výroba vencov zobralo účasť 40 členiek spomenutých spolkov. V prvý deň sa do aktivít zapojili aj predsedníčky spolkov, ktoré zároveň realizovali spoločné zasadnutie na ktorom rozoberali tohtoročné aktivity a plánovali aktivity do konca roka. Pre nich kulpínske ženy pripravili dielňu prípravy známych kulpínskch (či kysáckych) rožkov, obľúbených vo všetkých prostrediach.

V prvý deň dielní projekt predstavila Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, ktorá zdôvodnila potrebu za takýmto projektom. Spolky žien na rôznych manifestáciách a podujatiach prezentujú svadobné obyčaje, svadobné kroje a k tomu patriace odevné prvky z našich osád, ktoré v niektorých prostrediach už nie sú zachované. Zvlášť je ťažko nájsť party pre mladuchy.

Mladé kulpínske speváčky sa nám v otváracom programe predstavili dvoma pesničkami a bol to zároveň ich debut vo verejnom vystúpení.

Dielne pripravil Patrik Rago zo Selenče, študent etnológie na Univerzite v Bratislave. Patrik Rago na úvod opísal party z našich prostredí a predstavil techniku výroby kvietkov pre party a potom aj samotnú výrobu.

Robilo sa po skupinách, podľa regiónov, keďže sú aj party rozdielne akurát podľa polohy dedín v regiónoch Vojvodiny. Výnimkou sú: Aradáč z Banátu, z Báčky Selenča a Pivnica a zo Sriemu Dobanovce. Každý spolok robil party príznačné pre svoje prostredie. Spolky z Báčky robili spoločnú partu, keďže je ona najnáročnejšia na prípravu a pre ňu treba vyhotoviťit 42 000 kvietkov konvalinky. Ony spoločne urobili partu pre bábiku, kým ostatné spolky počas dielne zhotovili, eventuálne urobili väčšiu časť párty pre mladuchu pre svoj spolok.

Spoločná družba počas dvoch dní bola skutočným pookrianím pre účastníčky, ktoré si vymieňali skúsenosti, spoločne obedovali a družbu zakončili so spevom a slovenskými ľudovými pesničkami.

 

Správu pripravila: Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

vyroba-vencov-01.jpg

vyroba-vencov-02.jpg

vyroba-vencov-03.jpg

vyroba-vencov-04.jpg

vyroba-vencov-05.jpg

vyroba-vencov-06.jpg

vyroba-vencov-07.jpg

vyroba-vencov-08.jpg

vyroba-vencov-09.jpg

vyroba-vencov-10.jpg

vyroba-vencov-11.jpg

vyroba-vencov-12.jpg

vyroba-vencov-13.jpg

vyroba-vencov-14.jpg

vyroba-vencov-15.jpg

vyroba-vencov-16.jpg

vyroba-vencov-17.jpg

vyroba-vencov-18.jpg

 

 

Najnovšie správy

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...

Dielne prípravy pirohov

26. December 2019 Aktivity
Správa O realizácii projektu Asociácie slovenských spolkov žien pod názvom Dielne prípravy pirohov, ktorý bol podporený z NRSNM.
Viac...

Správa o realizácii projektu ASSŽ

17. Október 2019 Aktivity
V rámci aktivít Asociácie slovenských spolkov žien plánovaných na rok 2019. bola realizácia edukačného výletu a nadviazanie spolupráce so spolkami žien z…
Viac...