Asociácia slovenských spolkov žien

Výlet Stará Pazova, 09.09.2017
Piatok, 29 September 2017

Vylet-StPazova-2017-09.jpg

Po ukončení väčšej časti naplánovaných aktivít, a na návrh správnej a dozornej rady Assz, členky Asociácie z 8 prostredí si urobili spoločný výlet do Starej Pazovy a so svojimi hostiteľkami, členkami SKOS Hrdinu Janka Čmelíka, navštívili Slankamenské Vinohrady a „vinice v Brehách“.

Na tento krasny výlet keď nám aj počasie žičilo a k spevu nám lístie brehovských viníc hralo, sa vybralo vyše 40 členiek spolkov žien z B. Petrovca, Hložian, Kulpínu, Kovačice, Padiny, Silbašu, Vojlovice a Starej Pazovy.

Po veselom stretnutí v priestoroch SKOS Hrdinu Janka Čmelíka, nasmerovali sme do Slankamenských Vinohradov. Tu sme si obzreli evanielický kostol. V kostole sa nám prihovorila učiteľka Anna Dingová. Rozprávala nám o výstavbe kostola a o živote v tejto malej a krásnej sriemskej dedinke. Cestou do Pecníkovej vinici sme sa zastavili pri pomníku vystavnom na slávu vojakom rakúsko uhorského vojska, ktoré prinútili turecké vojsko tu sa zastaviť a podpísať mier. Pomník je rekonštruovaný a pre návštevu turistov postavené sú informčné tabule, takže sme sa z nich dozvedeli o spomenutých historických faktách.

Vo vinohrade Pecníkovcov nás už čakali domáci a členky pazovského ženského spolku ktoré pripravili chutný obeda. K obedu Pecníkovci stoly bohato naplnili chutným, čerstvo naoberanými veľkými strapcami hrozna. Po bohatom obede potešila nás prechádzka v príjemnom rozhovore po ďalších, známych a neznámych vinohradoch. Do samého predvečera v Pecníkovom vinohrade bolo rušno. Spievalo sa, tancovalo, spomínalo, hrozno domáci oberali pre všetkých záujemcov. Veď ako odísť domov bez známeho sladkého brehovského hrozna?

Ďakujeme všetkým za tento krásny výlet, členkám pazovského spolku, Pecníkovcom a Verešovcom. Osobitne ďakujem predsedníčke MOMS Stará Pazova Anne Balážovej, predsedníčke Spolku žien Anne Horvátovej a republikovej poslankyni Libuški Lakatošovú ktoré celý tento výlet zorganizovali a spolu s nami strávili nezabudnuteľné chvíle v brehovských vinohradoch. No tejto krásnej družbe sa zúčastnili aj pán farár a pani farárka Feldyovci s rodinou.

Verím že si na tento výlet budeme dlho po peknom spomínať.

V. Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ

Vylet-StPazova-2017-01.jpg

Vylet-StPazova-2017-02.jpg

Vylet-StPazova-2017-03.jpg

Vylet-StPazova-2017-04.jpg

Vylet-StPazova-2017-05.jpg

Vylet-StPazova-2017-06.jpg

Vylet-StPazova-2017-07.jpg

Vylet-StPazova-2017-08.jpg

Vylet-StPazova-2017-09.jpg

Vylet-StPazova-2017-10.jpg

Vylet-StPazova-2017-11.jpg

Vylet-StPazova-2017-12.jpg

Vylet-StPazova-2017-13.jpg

Vylet-StPazova-2017-14.jpg

 

 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...