Asociácia slovenských spolkov žien

Výlet Stará Pazova, 09.09.2017
Piatok, 29 September 2017

Vylet-StPazova-2017-09.jpg

Po ukončení väčšej časti naplánovaných aktivít, a na návrh správnej a dozornej rady Assz, členky Asociácie z 8 prostredí si urobili spoločný výlet do Starej Pazovy a so svojimi hostiteľkami, členkami SKOS Hrdinu Janka Čmelíka, navštívili Slankamenské Vinohrady a „vinice v Brehách“.

Na tento krasny výlet keď nám aj počasie žičilo a k spevu nám lístie brehovských viníc hralo, sa vybralo vyše 40 členiek spolkov žien z B. Petrovca, Hložian, Kulpínu, Kovačice, Padiny, Silbašu, Vojlovice a Starej Pazovy.

Po veselom stretnutí v priestoroch SKOS Hrdinu Janka Čmelíka, nasmerovali sme do Slankamenských Vinohradov. Tu sme si obzreli evanielický kostol. V kostole sa nám prihovorila učiteľka Anna Dingová. Rozprávala nám o výstavbe kostola a o živote v tejto malej a krásnej sriemskej dedinke. Cestou do Pecníkovej vinici sme sa zastavili pri pomníku vystavnom na slávu vojakom rakúsko uhorského vojska, ktoré prinútili turecké vojsko tu sa zastaviť a podpísať mier. Pomník je rekonštruovaný a pre návštevu turistov postavené sú informčné tabule, takže sme sa z nich dozvedeli o spomenutých historických faktách.

Vo vinohrade Pecníkovcov nás už čakali domáci a členky pazovského ženského spolku ktoré pripravili chutný obeda. K obedu Pecníkovci stoly bohato naplnili chutným, čerstvo naoberanými veľkými strapcami hrozna. Po bohatom obede potešila nás prechádzka v príjemnom rozhovore po ďalších, známych a neznámych vinohradoch. Do samého predvečera v Pecníkovom vinohrade bolo rušno. Spievalo sa, tancovalo, spomínalo, hrozno domáci oberali pre všetkých záujemcov. Veď ako odísť domov bez známeho sladkého brehovského hrozna?

Ďakujeme všetkým za tento krásny výlet, členkám pazovského spolku, Pecníkovcom a Verešovcom. Osobitne ďakujem predsedníčke MOMS Stará Pazova Anne Balážovej, predsedníčke Spolku žien Anne Horvátovej a republikovej poslankyni Libuški Lakatošovú ktoré celý tento výlet zorganizovali a spolu s nami strávili nezabudnuteľné chvíle v brehovských vinohradoch. No tejto krásnej družbe sa zúčastnili aj pán farár a pani farárka Feldyovci s rodinou.

Verím že si na tento výlet budeme dlho po peknom spomínať.

V. Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ

Vylet-StPazova-2017-01.jpg

Vylet-StPazova-2017-02.jpg

Vylet-StPazova-2017-03.jpg

Vylet-StPazova-2017-04.jpg

Vylet-StPazova-2017-05.jpg

Vylet-StPazova-2017-06.jpg

Vylet-StPazova-2017-07.jpg

Vylet-StPazova-2017-08.jpg

Vylet-StPazova-2017-09.jpg

Vylet-StPazova-2017-10.jpg

Vylet-StPazova-2017-11.jpg

Vylet-StPazova-2017-12.jpg

Vylet-StPazova-2017-13.jpg

Vylet-StPazova-2017-14.jpg

 

 

Najnovšie správy

Jedenásty ročník akcie Zima s knihou sa začal v Spolku žien Slovenka

06. Február 2018 Ženský spolok Slovenka
V posledný pondelkový podvečer Spolok žien Slovenka v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Hložanoch uhostil Slovenské vydavateľské centrum (SVC)…
Viac...

Asociácia slovenských spolkov sa 03.12.2017 zúčastnila na Charitatívnom diplomatickom vianočnom bazári v Belehrade

25. Január 2018 Aktivity
Organizátorom podujatia bol Medzinárodný ženský klub, ktorý zhromažďuje ženy z vyše 50.-siatich krajín pôsobiacich alebo dočasne žijúcich v Belehrade. Sú to…
Viac...

Výlet Stará Pazova, 09.09.2017

29. September 2017 Aktivity
Po ukončení väčšej časti naplánovaných aktivít, a na návrh správnej a dozornej rady Assz, členky Asociácie z 8 prostredí si urobili spoločný výlet do Starej…
Viac...

Výroba svadobných vencov (part) pre mladuchy a svadobných pierkov pre mladoženícha

21. September 2017 Aktivity
Projekt, podporený od donátorov NRSNM a USŽZ bol realizovaný počas dvoch dní, 25. a 26. Augusta 2017 roku v priestoroch Poľovníckeho spolku v Kulpíne. Do…
Viac...

Správa z Vansovej Lomničke, B. Bystrica 2017

21. Máj 2017 Aktivity
V dňoch 28. a 29. apríla 2017 roku členky Asociácie slovenských spolkov žien sa zúčastnili na 50 festivale umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej…
Viac...

Informácia z finálovej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy

21. Máj 2017 Aktivity
Na finálovej súťaži sa zúčastnili 7 recitátoriek z Báčky , Banátu a Sriemu. Prednesy hodnotila odborná porota v zložení: Katarína Melegová Melichová,…
Viac...

Informácia zo Spolku žien v Hložanoch

24. Apríl 2017 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka organizoval štvrtú po rade veľkonočnú výstavu po názvom Výstava kraslíc a jarných aranžmánov, ktorá prebiehala teraz už tradične na Kvetnú…
Viac...