Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z Vansovej Lomničky 2016
Utorok, 26 Apríl 2016

Vansova-lomnicka-2016-01.jpg

 V Banskej Bystrici v dňoch 22. a 23. apríla 2016 bol Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze, ktorý ešte hlavní organizátori pomenovali  sviatkom slova, čo je celkom priliehavé pomenovanie, čiže podujatie známe pod názvom Vansovej Lomnička.  Na tohtoročnom festivale sa zúčastnilo vyše 40 dievčat a žien z celého Slovenska a vďaka dobrým kontaktom, ktoré urodili plodom už niekoľko rokov chodia tam i predstaviteľky z Vojvodiny, lepšie povedané predstaviteľky ASSŽ. Tohto roku sa na Festivale umeleckého prednesu zúčastnili 2 mladé predstaviteľky a to Iveta Galasová z Padiny a Danica Vŕbová z Hajdušice.

 Iveta sa venovala poézii a vysoko zabodovala básňami  Vojtecha Mihálika Zdrapy a Krájanie. Stala sa laureátkou  Lomničky 2016 a dostala sa i do zlatého pásma a takto dôstojne predstavovala Slovákov vo Vojvodine.  Zlatým pásmom sa ovenčila  i druhá naša predstaviteľka Danica Vŕbová, ktorá si zvolila úryvky z prózy  Ingmana Bergmana Jesenná sonáta. Bola  to úchvatná chvíľa, keď dievčatá zažili slávu a poctu pre  svoj umelecký výkon. Okrem toho mali možnosť  vypočuť si prekrásne prednesy druhých účinkujúcich a takto sa ešte viacej poučiť, ako čím kvalitnejšie zvládnuť  zvolený text. Odbornú pomoc sa im dostalo od maestra  a predsedu komisie pána prof. Juraja Sarvaša, ktorý vyučuje aj na umeleckej fakulte a ktorého naša verejnosť pozná zo seminárov, kde mimoriadne dobre pomáha mladým, ale i tým druhým hercom a všetkým osobám, ktoré o to prejavia záujem.

Vansova-lomnicka-2016-02.jpg

 Táto výprava , ktorú viedla tajomníčka ASSŽ, Mária Gašparovská,  mala aj iné krásne zážitky. V rámci programu bolo divadelné predstavenie, v ktorom sme sa dozvdeli, či zopakovali si veľa toho o živote  a diele Terézie Vansovej. Druhý deň pobytu v slnečnej Banskej Bystrici začal odchodom na hrobku spisovateľky , buditeľky a priekopníčky všetkých ženských pokrokových myšlienok a konaní, začo bola mnohokrát odsúdená  a nepochopená zo strany vtedajšej spoločnosti. Pri hrobke Terézie Vansovej prof. Sarvaš zarecitoval verše Milana Rúfusa a  spisovateľku sme si  pripomenuli slovami predsedníčky Únie žien Slovenska, Ireny Belohorskej, ktorá pripomenula, že budúci rok sa nesie v znamení  50. výročia Vansovej Lomničky, nuž by aj sám festival mal byť masovejší.  Ešte viac treba ťažiť k najvyššej priečke v umeleckom prednese, aby sme z toho mali skutočný zážitok, aby posolstvo  oslovilo adresáta  a tak  si ešte väčšmi uctili meno našej patrónky Terézie Vansovej.

Vansova-lomnicka-2016-03.jpg

 Trojčlenná  výprava sa šťastne vrátila domov. Finančne ich podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a organizátori Festivalu Vansovej Lomničky. Škoda, že nie je väčší záujem o umelecký prejav v našich spolkoch, aby sa  väčší počet žien dostal na takéto pdujatie. 

 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...