Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku
Piatok, 16 November 2018

Stara Lubovna - 02.jpg

Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka Žiaková z Kovačice  s prednesom úryvku z diela Márie Kotvášovej Jonášovej Pravý a ľavý sused a Danica Vŕbová z Hajdušice s prednesom úryvku z diela Márie Kotvášovej Jonášovej Mám ho ja pobozkať?. V kategórii poézie vystúpila Anna Hrnčiarová z Lalite s prednesom úryvku z básne Jána Bottu Margita a Besná.

Marženka Žiaková získala aj osobitné uznanie Cenu Ľubovnianskeho literárneho klubu.

Stara Lubovna - 01.jpg

Ako sprievod sa po prvýkrát na recitačnej súťaži v Starej Ľubovni zúčastnili aj predstaviteľky Asociácie, a to dve  členky správnej rady: Anna Horvátova zo Starej Pazovy a Mária Gašparovská z Báčskeho Petrovca a dve členky dozornej rady: Anna Balážová zo Starej Pazovy a Zuzana Hrková z Kovačice. Sprievod viedla Viera Miškovicová z Hložian, predsedníčka ASSŽ.

Stara Lubovna - 03.jpg

Medzinárodná recitačná súťaž Naša Vansovej Lomnička prebiehala počas dvoch dní, v piatok a sobotu, 12.-13.októbra. Naše účastníčky recitovali v druhý deň a na záver programov boli osobitne pochválené za zachovanej slovenskej reči a ich prednesy boli vysoko hodnotené odbornou porotou tohtoročnej súťaže.

Našu delegáciu osobitne pozdravil primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko, ktorý vyzdvihol rôznorodú spoluprácu s obcou B. Petrovec - partnerským mestom v Srbsku a s Asoiáciou slovenských spolkov žien.

Všetky členky delegácie sa zúčastnili sprievodných aktivít ktoré pripravili hostitelia a tak sme si obzreli kultúrno historické pamiatky mesta Stará Ľubovňa, navštívili sme ľubovniansky hrad a Skanzen-etno dedinku pod hradom.

Na záver prikladám informáciu z oficiálnej stránky mesta Stará Ľubovňa.

V prílohe aj oficiálne pozvanie.

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

Stara Lubovna - 04.jpg

Stara Lubovna - 05.jpg

Stara Lubovna - 06.jpg

Stara Lubovna - 07.jpg

Stara Lubovna - 08.jpg

 

Najnovšie správy

Správa z finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien

08. Máj 2019 Aktivity
Správa y finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien ktorá bola v nedeľu, 05. mája 2019 roku v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku v…
Viac...

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

11. Apríl 2019 Aktivity
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach…
Viac...

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...