Asociácia slovenských spolkov žien

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018
Pondelok, 08 Október 2018

Omalovanie-predmetov-1.jpg

 Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Dobanovce, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Lug, Padina, Selenča, Stará Pazova a Vojlovica, spolu 35 spolkárok.

 Príchod účastníčok bol naplánovaný na 10,00 hodinu v sobotu, 22.09.2018 v Ženskom spolku v Kovačici, kde nás privítala predsedníčka spolku Zuzana Jonášová.  Po krátkom osviežení o 10,30 sa začalo s prácou.

 Úvodom sa prihovorila predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, privítala účastníčky a vyzdvihla že takéto družby  podporujú zachovanie slovenskej tradície a kultúry vojvodinských Slovákov a spevňovaniu vzájomných kontaktov Sloveniek z rôznych prostredí.

 Dielne začali úvodnou prednáškou o insitnom maliarstve v Kovačici a Padine kunst historičky Jarmily Ćendićovej. V pokračovaní sa účastníčkam predstavili maliarky – lektorky Eva Husáriková z Kovačice, Katarína Severíniová Karlečíková z Kovačice a Anna Kotvášová z Padiny.  Druhý deň sa pripojila aj mladá padinská maliarka Biserka Petrášová.

Omalovanie-predmetov-5.jpg

 Po obedovej prestávke sa začalo s prácou. Pracovalo sa intenzívne do 19,00 hodiny. Pri práci sa používali acrylové a olejové farby. Materiál pre omaľovanie bol veľmi rôznorodý: drevené lopáriky, varešky, šámličky..potom sklo a porcelán: poháre šálky, taniere..ako aj tekvice a iný materiál.

 V nedeľu doobedu sa pokračovalo v práci a do 13,00 hodiny bol zhotovený veľký počet suvenírov. Všetky tieto krásne veci boli vyfotografoané na priliehavej výstave prichystanej v poobedňajších hodinách. Každá účastníčka nechala pre ASSŽ jeden svoj omaľovaný suvenír, ako podporu strešnej organizácii pre darčeky.

Omalovanie-predmetov-2.jpg

Omalovanie-predmetov-3.jpg 

Omalovanie-predmetov-4.jpg

 

Po obedovej prestávke, účastníčky navštívili kovačickú galeriu insity, galériu Babka, ateliér Kataríny Karlečíkovej a galériu Jána Čecha.

 Dielne boli uzavreté udeľovaním diplomov všetkým účastníčkam a lektorkám. Diplomy udeľovali Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa a Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ.

 Projekt Omaľovanie úžitkových predmetov podporila NRSNM a Pokrajinsky sekretariát pre správu, predpisy a národnostné menšiny. Treba spomenúť aj podporu obcí Stará Pazova a Báčsky Petrovec.

Omalovanie-predmetov-6.jpg

 

V B. Petrovci, 04.10.2018

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

 

 

Najnovšie správy

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...

Dielne prípravy pirohov

26. December 2019 Aktivity
Správa O realizácii projektu Asociácie slovenských spolkov žien pod názvom Dielne prípravy pirohov, ktorý bol podporený z NRSNM.
Viac...

Správa o realizácii projektu ASSŽ

17. Október 2019 Aktivity
V rámci aktivít Asociácie slovenských spolkov žien plánovaných na rok 2019. bola realizácia edukačného výletu a nadviazanie spolupráce so spolkami žien z…
Viac...