Asociácia slovenských spolkov žien

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018
Pondelok, 08 Október 2018

Omalovanie-predmetov-1.jpg

 Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Dobanovce, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Lug, Padina, Selenča, Stará Pazova a Vojlovica, spolu 35 spolkárok.

 Príchod účastníčok bol naplánovaný na 10,00 hodinu v sobotu, 22.09.2018 v Ženskom spolku v Kovačici, kde nás privítala predsedníčka spolku Zuzana Jonášová.  Po krátkom osviežení o 10,30 sa začalo s prácou.

 Úvodom sa prihovorila predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien, privítala účastníčky a vyzdvihla že takéto družby  podporujú zachovanie slovenskej tradície a kultúry vojvodinských Slovákov a spevňovaniu vzájomných kontaktov Sloveniek z rôznych prostredí.

 Dielne začali úvodnou prednáškou o insitnom maliarstve v Kovačici a Padine kunst historičky Jarmily Ćendićovej. V pokračovaní sa účastníčkam predstavili maliarky – lektorky Eva Husáriková z Kovačice, Katarína Severíniová Karlečíková z Kovačice a Anna Kotvášová z Padiny.  Druhý deň sa pripojila aj mladá padinská maliarka Biserka Petrášová.

Omalovanie-predmetov-5.jpg

 Po obedovej prestávke sa začalo s prácou. Pracovalo sa intenzívne do 19,00 hodiny. Pri práci sa používali acrylové a olejové farby. Materiál pre omaľovanie bol veľmi rôznorodý: drevené lopáriky, varešky, šámličky..potom sklo a porcelán: poháre šálky, taniere..ako aj tekvice a iný materiál.

 V nedeľu doobedu sa pokračovalo v práci a do 13,00 hodiny bol zhotovený veľký počet suvenírov. Všetky tieto krásne veci boli vyfotografoané na priliehavej výstave prichystanej v poobedňajších hodinách. Každá účastníčka nechala pre ASSŽ jeden svoj omaľovaný suvenír, ako podporu strešnej organizácii pre darčeky.

Omalovanie-predmetov-2.jpg

Omalovanie-predmetov-3.jpg 

Omalovanie-predmetov-4.jpg

 

Po obedovej prestávke, účastníčky navštívili kovačickú galeriu insity, galériu Babka, ateliér Kataríny Karlečíkovej a galériu Jána Čecha.

 Dielne boli uzavreté udeľovaním diplomov všetkým účastníčkam a lektorkám. Diplomy udeľovali Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa a Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ.

 Projekt Omaľovanie úžitkových predmetov podporila NRSNM a Pokrajinsky sekretariát pre správu, predpisy a národnostné menšiny. Treba spomenúť aj podporu obcí Stará Pazova a Báčsky Petrovec.

Omalovanie-predmetov-6.jpg

 

V B. Petrovci, 04.10.2018

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

 

 

Najnovšie správy

Správa z finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien

08. Máj 2019 Aktivity
Správa y finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien ktorá bola v nedeľu, 05. mája 2019 roku v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku v…
Viac...

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

11. Apríl 2019 Aktivity
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach…
Viac...

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...