Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke
Štvrtok, 11 Apríl 2019
14-2019Sutaziace a porota_resize.JPG
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach spolku. 
Na súťaži sa zúčastnilo 8 recitátoriek, a to 6 recitátoriek z Báčky, a po jedna zo Sriemu a Banátu.
V prednese poézie do 25 rokov súťažili: Monika Bažaľová z Hložian s básňou Tomáša Repčiaka Večera a Emília Jana Pálešová z B. Petrovca s básňou Stevana Kuzmu Človek na Olympe.
14-2019Monika Bazalova_resize.JPG

Monika Bažaľová

14-2019Emilia Jana Palesova_resize.JPG

Emília Jana Pálešová

 

V prednese prózy v mladšej kategórii sa predstavila Danica Vŕbová z Hajdušice s prednesom úryvku z textu Lucie Migačovej – Bar sa len tak neskryje.

V kategórii recitátoriek nad 25 rokov s prednesom poézie sa predstavili Anna Hrnčiarová z Lalite s básňou Miroslava Antića – A potom prvá láska, Vera Bažaľová z Lugu s prednesom básne Jána Labátha Jesenná krajina, Katarína Arňašová z B. Petrovca s básňou Jána Bottu  Žltá ľalia a Nataša Zimanová z Kulpínu s básňou Kataríny Hricovej Dýchať pod vodou.
14-2019Vera Bazalova_resize.JPG

Vera Bažaľová

14-2019Natasa Zimanova_resize.JPG

Nataša Zimanová

V kategórii prózy súťažila jedna recitátorka a to Miriam Murtínová z Hložian ktorá si vybrala úryvok zo zbierky Jablčné jadierka Viery Švenkovej.
14-2019Miriam Murtinova_resize.JPG

Miriam Murtínová

Prednesy hodnotila porota v zložení: Katarína Melegová Melichová – predsedníčka a Miluška Anušiaková Majerová a Annamária Boldocká Grbićová.

14-2019Odborna porota_resize.JPG
Na finálovú súťaž porota navrhla recitátorky: Moniku Bažaľovú, Janu Emíliu Pálešovú, Danicu Vŕbovú, Veru Bažaľovú, Natašu Zimanovú a Miriam Murtínovú.
14-2019Publikum_resize.JPG
 
 
 
Viera Miškovicová
predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien
 

 

 

Najnovšie správy

Správa z finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien

08. Máj 2019 Aktivity
Správa y finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien ktorá bola v nedeľu, 05. mája 2019 roku v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku v…
Viac...

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

11. Apríl 2019 Aktivity
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach…
Viac...

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...