Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia z finálovej recitačnej súťaži
Streda, 02 Máj 2018

Recitacna sutaz 2018 - 12.jpg

Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v Srbsku.

Recitacna sutaz 2018 - 09.jpg

Na úvod súťaže sa prihovorila predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorá aj napriek tohtoročnému menšiemu záujmu žien o recitovanie a ťažkostiam v organizácii recitačných súťaží popriala recitátorkám kvalitné prednesy a obecenstvu pekný umelecky zážitok.

Recitacna sutaz 2018 - 02.jpg

Na finálovej súťaži sa v kategórii poézie do 25 rokov predstavila Daniela Severíniová z Kovačice ktorá zarecitovala báseň Každý deň od Jána Kostru. V kategórii poézie nad 26 rokov Anna Hrnčiarová z Lalite zarecitovala báseň Jána Bottu Margita a Besná a Elenka Ďurišová z Padiny predniesla Úryvky zo spevníka Frančeska Petrarku.

Recitacna sutaz 2018 - 03.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 04.jpg

 

V kategórii prózy v kategórii do 25 rokov Martina Bartošová z B. Petrovca predniesla Starodávnu rozprávku Alberta Martiša a Danica Vŕbová z Hajdušice úryvok z textu Mám ho ja pobozkať od Márie Kotvášovej Jonášovej.

V kategórii nad 26 rokov súťažili Miriam Murtínová z Hložian ktorá predniesla úryvok z Rysavej jalovice Martina Kukučína a Marženka Žiaková z Kovačice ktorá recitovala úryvok z textu Ľavý a pravý sused od Márie Kotvášovej Jonášovej.

Recitacna sutaz 2018 - 05.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 06.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 07.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 08.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 10.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 11.jpg

Porota ktorá hodnotila prednesy pracovala v zložení: Katarína Melegová Melichová – predsedníčka poroty a Annamária Boldocká Grbićová a Mária Kotvášová Jonášová ako členky poroty.

Na recitačné súťaže Vansovej Lomička v Banskej Bystrici a Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni navrhli recitátorky Danielu Severíniovú, Danicu Vŕbovú, Annu Hrnčiarovú a Marženku Žiakovú.

Program moderovala Jasminka Činčuráková Galambošová z Hložian.

Recitacna sutaz 2018 - 01.jpg

Recitačnú súťaž podporili: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá zabezpečuje prepravu recitátoriek na súťaže na Slovensku,  Slovenské vydavateľské centrum z B. Petrovca, Matica slovenská v Srbsku a Miestny odbor Matice slovenskej v B. Petrovci knižnými darmi pre všetky účastníčky a porotu.

 

Viera Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ

 

Najnovšie správy

Dielňa - Kukurica a jej význam v človekovom živote

07. December 2020 Spolok žien zo Starej Pazovy
Dielňa je uskutočnená v slovenskom Národnom dome, v miestnostiach Spolku, so začiatkom o 10,00 hodine. Vzhľadom na situáciu s pandémiou, uctievali sme všetky…
Viac...

Správa z dielne Edukácia

20. November 2020 Aktivity
SPRÁVA z dielne ASSŽ, ktorá prebiehala v Hložanoch dňa 17.10.2020 roku od 10,00 – 17,00 hodiny Dielňa pod názvom Edukácia, dielne a družba žien z rôznych častí…
Viac...

Informácia z dielne kukurice v Padine, 2020

20. November 2020 Spolok žien z Padiny
Edukácia a družba žien z Vojvodiny na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenirov, je projekt ktorým Asociácia…
Viac...

Sto rokov pôsobenia ženského spolku Kovačica vyjadrené ručnými prácami

15. Júl 2020 Ženský spolok Kovačica
Ženský spolok Kovačica bol založený 04. júla ešte v dávnom roku 1920, ako prvý zo spolkov v Kovačici po období maďarizácie so zámerom zachovávať slovenskú…
Viac...

Sústrastné vyjadrenie

14. Január 2020 Aktivity
Anuška Šimonová, predsedníčka Klubu žien z Bieleho Blata Človek je nie pánom svojich dní. Máme pred sebou svoje plány, túžby a priania. Niekedy sa to však…
Viac...

Dielne prípravy pirohov

26. December 2019 Aktivity
Správa O realizácii projektu Asociácie slovenských spolkov žien pod názvom Dielne prípravy pirohov, ktorý bol podporený z NRSNM.
Viac...

Správa o realizácii projektu ASSŽ

17. Október 2019 Aktivity
V rámci aktivít Asociácie slovenských spolkov žien plánovaných na rok 2019. bola realizácia edukačného výletu a nadviazanie spolupráce so spolkami žien z…
Viac...