Asociácia slovenských spolkov žien

Informácia z finálovej recitačnej súťaži
Streda, 02 Máj 2018

Recitacna sutaz 2018 - 12.jpg

Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v Srbsku.

Recitacna sutaz 2018 - 09.jpg

Na úvod súťaže sa prihovorila predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorá aj napriek tohtoročnému menšiemu záujmu žien o recitovanie a ťažkostiam v organizácii recitačných súťaží popriala recitátorkám kvalitné prednesy a obecenstvu pekný umelecky zážitok.

Recitacna sutaz 2018 - 02.jpg

Na finálovej súťaži sa v kategórii poézie do 25 rokov predstavila Daniela Severíniová z Kovačice ktorá zarecitovala báseň Každý deň od Jána Kostru. V kategórii poézie nad 26 rokov Anna Hrnčiarová z Lalite zarecitovala báseň Jána Bottu Margita a Besná a Elenka Ďurišová z Padiny predniesla Úryvky zo spevníka Frančeska Petrarku.

Recitacna sutaz 2018 - 03.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 04.jpg

 

V kategórii prózy v kategórii do 25 rokov Martina Bartošová z B. Petrovca predniesla Starodávnu rozprávku Alberta Martiša a Danica Vŕbová z Hajdušice úryvok z textu Mám ho ja pobozkať od Márie Kotvášovej Jonášovej.

V kategórii nad 26 rokov súťažili Miriam Murtínová z Hložian ktorá predniesla úryvok z Rysavej jalovice Martina Kukučína a Marženka Žiaková z Kovačice ktorá recitovala úryvok z textu Ľavý a pravý sused od Márie Kotvášovej Jonášovej.

Recitacna sutaz 2018 - 05.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 06.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 07.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 08.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 10.jpg

Recitacna sutaz 2018 - 11.jpg

Porota ktorá hodnotila prednesy pracovala v zložení: Katarína Melegová Melichová – predsedníčka poroty a Annamária Boldocká Grbićová a Mária Kotvášová Jonášová ako členky poroty.

Na recitačné súťaže Vansovej Lomička v Banskej Bystrici a Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni navrhli recitátorky Danielu Severíniovú, Danicu Vŕbovú, Annu Hrnčiarovú a Marženku Žiakovú.

Program moderovala Jasminka Činčuráková Galambošová z Hložian.

Recitacna sutaz 2018 - 01.jpg

Recitačnú súťaž podporili: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá zabezpečuje prepravu recitátoriek na súťaže na Slovensku,  Slovenské vydavateľské centrum z B. Petrovca, Matica slovenská v Srbsku a Miestny odbor Matice slovenskej v B. Petrovci knižnými darmi pre všetky účastníčky a porotu.

 

Viera Miškovicová,

Predsedníčka ASSŽ

 

Najnovšie správy

Správa z finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien

08. Máj 2019 Aktivity
Správa y finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien ktorá bola v nedeľu, 05. mája 2019 roku v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku v…
Viac...

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

11. Apríl 2019 Aktivity
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach…
Viac...

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...