Asociácia slovenských spolkov žien

Infomácia z Regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke
Streda, 06 Apríl 2016

Sutaz-v-poezii-a-v-prozi-1.jpg

Regionálna recitačná súťaž v Báčke prebiehala v B. Petrovci v priestoroch a v organizácii Spolku petrovských žien .

Báčsky Petrovec, 03. 04. 2016

 

Odborná porota pracovala v  zložení:

Miluška Anušiaková Majerová,  profesorka triednej výuky - predsedníčka poroty

Marta Pavčoková, profesorka slovenského jazyka a literatúry

Annamária  Boldocká Grbićová, profesorka slovenského jazyka a literatúry

 

Na úvod sa prihovorili Mária Gašparovská, predsedníčka Spolku petrovských žien a Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien   a  Spolku žien Slovenka Hložany.

Prrogram moderovala Anna Hansmanová, profesorka slovenského jazyka.

 

Prednes poézie pre ženy do 25 rokov:

1. Elena Vršková, Hložany

     Milan Rúfus – Príhody

 

2.  Monika Bažaľová, Hložany

     Konstantin Simonov – Čakaj ma ja sa vrátim

 

Prednes poézie pre ženy vyše 25 rokov

1. Katarína Arňašová, Báčsky Petrovec

     Ján Štraser – Som taká aká som

 

Prednes prózy pre ženy do 25 rokov

1.  Martina Bartošová, Báčsky Petrovec

      Marek Vadas – Čierne na čiernom

 

Prednes prózy pre ženy vyše 25 rokov

1. Anna Hrnčiarová, Laliť

     František Hečko – Červené víno

2. Miriam Murtínová, Hložany

     Martin Kukučín – Veľkou lyžicou

 

Odborná porota konštatovala, že  všetky prednesy boli na vysokej umeleckej úrovni a zaslúžili si aby boli prezentované na Finálovej súťaži ktorá bude 10. apríla 2016 roku v priestoroch Matice slovenskej v Báčskom Petrovci so začiatkom o 17,00 hodine.

 

Odborná porota na finálovej súťaži bude pracovať v zložení:

Katarína Melegová Melichová – predsedníčka poroty

Mária Kotvášová Jonášová – profesorka slovenského jazyka

Marta Pavčoková – profesorka slovenského jazyka

Sutaz-v-poezii-a-v-prozi-2.jpg

 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...