Asociácia slovenských spolkov žien

Finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien, Báčsky Petrovec 2015
Štvrtok, 23 Apríl 2015
Finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien, Báčsky Petrovec 2015
V nedeľu, 19. Apríla 2015 roku v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku prebiehala finálová recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre ženy.
Na úvod súťaže sa prihovorila predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorá zdôraznila dôležitosť tejto súťaže a popriala súťažiacim úspešné prednesy. Súťaž otvorila Katarína Melegová Melichová ktorá sa prihovorila v mene Matice slovenskej v Srbsku a vyzdvihla dôležitosť takýchto aktivít pre zachovanie našej slovenskej kultúry a slovenskosti vôbec.
Katarína Melegová Melichová, otvárací prejav
Katarína Melegová Melichová, otvárací prejav
 
 
Finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien, Báčsky Petrovec 2015
Prednesy sledovala odborná porota v zložení:
Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MSS - predsedníčka poroty
Miluška Anušiaková Majerová, profesorka triednej výučby
Mária Kotvášová Jonášová, profesorka slovenského jazyka a literatúry
Súťaže sa zúčastnili:
V predne poézie pre ženy do 25 rokov:
1. Alexandra Čížiková z Kovačice
Mária Ďuríčková – Čarovná píšťalka
Alexandra Čížiková, Kovačica
Alexandra Čížiková, Kovačica
 
2. Monika Bažaľová z Hložian
Žak Prever – Čakaj ma pod bresťom
Monika Bažaľová, Hložany

Monika Bažaľová, Hložany

 
V prednese poézie pre ženy vyše 25 rokov
 
1. Katarína Petrášová z Padiny
Valentín Beniak – Starenka
Katarina-Petrasova,-Padina.jpg
Katarína Petrášová, Padina
 
2. Milina Chrťanová z Kysáča
Ján Labáth – Jesenná krajina
Milina-Chrtanova,-Kysac.jpg
Milina Chrťanová, Kysáč
 
Prednes prózy pre ženy do 25 rokov
 
1. Iveta Galasová z Padiny
Klára Jarunková – Jediná
Iveta Galasová, Padina

Iveta Galasová, Padina

 
Prednes prózy pre ženy vyše 25 rokov
1. Anna Urbanová z Jánošíka
Božena Nemcová – Babička
Anna Urbanová, Jánošík

Anna Urbanová, Jánošík

 
2. Anna Hrnčiarová z Lalite
Ján Čajak – Zypa Cupák
Anna Hrnčiarová, Laliť
Anna Hrnčiarová, Laliť
V nesúťažiacej časti programu sa zúčastnili:
Katarína Arňašová zo Spolku petrovských zarecituje báseň: Som taká aká som od Jána Štrasera 
 Elenka Ďurišová zo Spolku žien z Padiny zarecituje báseň Apasionata zo zbierky poézie Vojtecha Mihálika, 
Miriam Murtínová zo Spolku žien Slovenka z Hložian, prečíta úryvok z diela Víťazoslava Hronca - Dom na konci ulice,
A Katarína Balážová a Katarína Petrášová zaspievali pesničky.
 
Viera Miškovicová, udeľovanie ďakovných listín účastníčkam

Viera Miškovicová, udeľovanie ďakovných listín účastníčkam

 
V mene poroty, predsedníčka Katarína Melegová Melichová vyhlásila najlepšie prednesy v každej kategórii a navrhla aby v Banskej Bystrici na Vansovej Lomničke Asociáciu slovenských spolkov žien predstavovali Anna Hrnčiarová z Lalite s prednesom prózy a Milina Chrťanová z Kysáča s prednesom poézie.
Finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien, Báčsky Petrovec 2015
 
Finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien, Báčsky Petrovec 2015
 
Do Starej Ľubovne, na Našu Vansovej Lomničku pôjdu Monika Bažaľová s prednesom poézie a Iveta Galasová z Padiny s prednesom prózy.
Viera Miškovicová
 
Fotky archíva ASSZ
 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...