Asociácia slovenských spolkov žien

Finálová recitačná súťaž v Báčskom Petrovci
Utorok, 12 Apríl 2016

Finalova-recitacna-sutaz-v-Bacskom-Petrovci-01.jpg

Na úvod súťaže sa prihovorila predsedníčka Asociácie Viera Miškovicová:

„V roku 2007- na pozvanie predsedníčky Únie žien Slovenska Ireny Belohorskej, predsedníčka ASSŽ  Ľ. Berediová Stupavská a tajomníčka V. Miškovicová pobudli v Banskej Bystrici počas recitačnej súťaže Vansovj Lomnička.

Vo svojom mene a v mene NRSNM, ktorá sprostredkovala kontaky medzi Úniou žien Slovenska  a Asociáciou slovenských spolkov žien, pozvali sme predsedníčku s delegáciou aby navštívila SNS. Tu, na SNS sa zrodila  idea o účasti našich recitátoriek na Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici.

Podľa vzoru organizácie súťaží na Slovensku, prispôsobili sme súťaže na naše možnosti a už roku2008

2008 – boli organizované dve  regionálne recitačné súťaže v Báčke,  v Kysáči a  Banáte v Kovačici.

Na Vansovej Lomničku – festival umeleckého prednesu poézie a prózy , ktorý sa ďakujúc účasti našich recitátoriek stal medzinárodným, v roku 2008 odcestovali: Pavlina Šajbenová z Padiny a Anna Molnárová z Kysáča, v mladšej kategórii súťažiacich a Miriam Murtínová z Hložian a Anna Pavlovová z Kysáča v staršej kategórii súťažiacich.

Počas festivalov Vansovej Lomnička v rokoch 2008 - 2011 Asociáciu prezentovali po 4 účastníčky  (z každej kategórii po jedna) a od roku 2011, po dve recitátorky.

Z festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy Vansovej Lomnička, naše súťažiace priniesli vynikajúce odmeny, totiž predstavili nás v najlepšom svetle a v konkurencii Sloveniek z celého Slovenska boli zaradené do bronzového, strieborného a zlatého pásma. V roku 2008 a 2010 sa nám dostal aj kryštálový pohár za kolektívnu účasť.

Finalova-recitacna-sutaz-v-Bacskom-Petrovci-02.jpg

Finalova-recitacna-sutaz-v-Bacskom-Petrovci-03.jpg

Finalova-recitacna-sutaz-v-Bacskom-Petrovci-04.jpg

Finalova-recitacna-sutaz-v-Bacskom-Petrovci-05.jpg

Počas edukatívnej návštevy Asociácie slovenských spolkov žien v Starej Ľubovni v auguste 2014 roku, nadviazali sme kontakt s mestom Stará Ľubovňa  a zároveň sme dostali pozvanie na účasť na Novej Vansovej Lomničke, ktorú organizuje mesto Stará Ľubovňa.

Táto recitačná súťaž prebieha v októbri a už v roku  2015 , dve recitátorky z mladšej kategórie Monika Bažaľová z Hložian a Iveta Galasová z Padiny sa prvýkrát zúčastnili tejto recitačnej súťaže.

Dnes máme príležitosť vypočuť si 11 prednesov. “

I. Poézia : kategória od 16 – 25 rokov

1.     Monika Bažaľová ( Hložany )

Konstantin Simonov: Čakaj ma, ja sa vrátim

2.     Iveta Galasová ( Padina )

 Vojtech Mihálik: Krájanie

3.     Elena Vršková ( Hložany )

Milan Rúfus: Príhody 

Poézia: kategória od 26 rokov

4.     Anita Jonášová ( Biele Blato )

 Pavel Mučaji: Vymeň ma z kameňa

5.     Anička Strehovská ( Padina )

viacej autorov: Najkrajšie ľúbostné verše

 

II. Próza: kategória od 16 – 25 rokov

6. Martina Bartošová ( Petrovec )

Marek Vadas: Čierne na čiernom 

7. Danica Vŕbová  ( Hajdušica )

Ingmar Bergman: Jesenná sonáta /úryvok/ 

Próza: kategória od 26 rokov

8. Anna Hrnčiarová  ( Laliť )

František Hečko: Červené víno /úryvok/ 

9. Miriam Murtínová ( Hložany )

Martin Kukučín: Veľkou lyžicou /úryvok/ 

10. Anna Slivková  (Padina )

Mina Murrayová: Bože, dobre si mi poradil /úryvok/ 

 

Prednesy hodnotila posudzovacia komisia v zložení:

Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MSS -  predsedníčka poroty

Mária Kotvášová Jonášová, prof. slovenského jazyka a literatúry

Marta Pavčoková, prof.slovenského jazyka a literatúry     

 

Najlepšie recitátorky z mladšej kategórie súťažiacich budú prezentovať Asociáciu na Vansovej Lomničke v Banskej Bystrici, a podľa návrhu posudzovacej komisie sú to: Iveta Galasová z Padiny a Danica Vŕbová z Hajdušice.

Najlepšie recitátorky z kategórie vyše 25 rokov budú predstaviteľkami ASSŽ na Novej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni, a sú to : Miriam Murtínová z Hložian a Anita Jonášová z Bieleho Blata.“

 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...