Asociácia slovenských spolkov žien

Asociácia slovenských spolkov sa 03.12.2017 zúčastnila na Charitatívnom diplomatickom vianočnom bazári v Belehrade
Štvrtok, 25 Január 2018

Bazar_1.jpg

Organizátorom podujatia bol Medzinárodný ženský klub, ktorý zhromažďuje ženy z vyše 50.-siatich krajín pôsobiacich alebo dočasne žijúcich v Belehrade. Sú to manželky veľvyslancov, podnikateľky, vedecké pracovníčky, ktoré počas svojho pobytu v Belehrade chcú prispieť k pozitívnym zmenám v Srbsku.Inak Medzinárodný klub žien v Belehrade jestvuje už 40.-sať rokov a má približne 100 členiek a členov.
Tohtoročný 16.-sty bazár navštívilo približne 3 000 návštevníkov. Primeraným príhovorom ho otvorila naša známa telesne postihnutá basketbalistka Nataša Kováčevićová. Tak si priali organizátorky, lebo sa podujatie konalo práve v Medzinárodný deň hendikepovaných osôb. Prítomných uvítala predsedníčka klubu žien, zároveň čestná konzulka Írska En Pešićová.

 Zisk z predaja, organizátorky sústavne usmerňujú ustanovizniam podporujúcim slobodné matky, bezdomovcov, deti bez rodičovskej starostlivosti, tiež nemocničným ustanovizniam. Kúpou vstupenky za cenu 200 dinárov návštevníci automaticky prispeli na humanitárne ciele.

Bazar_2.jpg
 Bazár aj tohto roku ponúkal v prvom rade gastronomické špeciality z rôznych krajín sveta, suveníry a rôzne produkty príznačné pre určitú krajinu. Podujatie každý rok spestruje aj kultúrno umelecký program na ktorom vystupujú predstavitelia medzinárodných organizácií a škôl z Belehradu. Časť programu aj tentoraz bolo venovaná prezentácii hudby, z rozličných častí sveta.
Bazar_3.jpg
 Naše ženské spolky a združenia podporujú toto podujatie tradične na výzvu veľvyslanectva Slovenskej republiky. Tentoraz spolky prispeli prevažne ručnými dekoračnými predmetmi ale aj drobnými koláčmi. V ponuke boli tiež aj obrazy insitných maliarov z Kovačice a Padiny a svoje unikátne výrobky predávala aj kovačická umelkyňa Eva Nemčeková. Okrem spomenutých, podujatie podporili aj naši vojvodinskí podnikatelia a podniky.
 Z Asociácie slovenských spolkov žien toto humanitárne podujatie navštívili členky zo siedmich spolkov z Banátu, Sriemu a Báčky ( Spolok žien Oko z Hajdušice respektíve Únia žien v obci Plandište, Spolok žien v Kovačici, Spolok žien Padina, Výšivkárska odbočka SKOS-u Detvanz Pančeva, Aktívu žien pri SKOS-u Šafárik z Dobanoviec, Spolok žien Slovenka z Hložian a Spolok petrovských žien z B. Petrovca.
Bazar_4.jpg
 Veľvyslanectvu Slovenskej republiky sa z tohtoročného bazára z predaja podarilo získať 72 000 dinárov, ktoré odovzdali organizátorkám.
Foto_Bazar_5.jpg

 

 text.JČG
foto: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade

 

 

Najnovšie správy

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...

Výstava jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc

01. Apríl 2018 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka sa podpisuje pod organizáciu Výstavy jarných a veľkonočných aranžmánov a kraslíc, ktorá prebiehala na Kvetnú nedeľu v hložianskej…
Viac...