Asociácia slovenských spolkov žien

Aktivity
Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien
Streda, 22 Február 2012

Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude dňa 02. marca roku 2012 roku (piatok),  v miestnostiach veľvyslnectva Slovenskej republiky v Belehrade, Bul. umenia 18, so začiatkom o 12,00 hodine.
Pre zasadnutie je navrhnutý nasledujúci rokovací program:
1. Správa o činnosti ASSŽ  za rok 2011 – pripravila Mária Gašparovská
2. Finančná správa za rok 2011 – pripravila Katarína Zorňanová
3. Plán práce na rok 2012 – pripravila Viera Miškovicová
4. Finančný plán na rok 2012 – pripravila Katarína Zorňanová
5. Schválenie členského na rok 2012
6. Príprava súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
7. Vypracovanie kalendára podujatí  spolkov žien na rok 2012
8. Rôzne

Čítať celý článok... [Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien]
 
Správa zo zasadnutia správnej a dozornej rady ASSŽ
Streda, 25 Január 2012

zasadnutie-spravnej-rady-1.jpg

 Ktorá bolo vo štvrtok 19. januára 2012 roku so začiatkom o 15,00 hodine v miestnostiach Ústavu pre kultúru v Novom Sade.  
Na rokovacom programe bolo:
- Príprava výročného zhromaždenia Asociácie
- Organizácia súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
- Správa a diskusia o realizovanom semináre a výlete v Belehrade a v Kovačici
- a ďalšie organizačné otázky

Navrhnuté je, aby  výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie  bolo 2. marca 2012 roku o 11,00 hodine v miestnostiach veľvyslanectva Slovenskej republiky, na pozvanie konzulky pani Kataríny Stehlíkovej.
Správu o činnosti pripraví tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská a finančnú správu pokladníčka Katarína Zorňanová.
Na základe návrhov členiek Správnej a Dozornej rady, plán práce na rok 2012 pripraví predsedníčka V. Miškovicová a spolu s K. Zorňanovou pripravia finančný plán na rok 2012.
Navrhnuté členské na rok 2012 je 50,00 din po členke.

Čítať celý článok... [Správa zo zasadnutia správnej a dozornej rady ASSŽ]
 
Objavme svoje možnosti
Utorok, 06 December 2011

objavme-svoje-moznosti-1.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien organizovala v nedeľu 04.12.2011 humanitný a edukatívny zájazd do Belehradu a Kovačice.
ASSŽ zájazd organizovala z projektu pod názvom Objavme svoje možnosti, ktorý podporili Pokrajinsky sekratariát pre prácu, zamestnávanie a rovnoprávnosť pohlaví, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Kovačica.
Humanitná náplň zájazdu bola návšteva Vianočného humanitného bazáru v Belehrade v spolupráci s ambasadou Slovenskej republiky. Ako minulé roky, aj tohto roku sa spolky žien, členky Asociácie, pričinili svojimi ručnými prácami a suvenírami na stánok Slovenska a podporili priamo túto humanitnú akciu. Finančný zisk z tejto akcie, vrátane aj zisk z predaných lístkov, sa každoročne usmerňuje na podporu ustanovizniam pre ochranu detí a starých v Srbsku.

Čítať celý článok... [Objavme svoje možnosti]
 
Informácia o humanitnom bazáre
Utorok, 29 November 2011

Asociácia slovenských spolkov žien organizuje jednodňový zájazd do Belehradu, počas ktorého sa navštívi Predvianočný humanitný bazár v Belehrade a realizuje sa seminár v Kovačici z oblasti rodovej rovnosti. Bazár sa uskutoční v nedeľu 04.12.2011 a bude otvorený od 10,00 do 16,00 hodinu na veľtrhu v Belhrade.

V spolupráci s ambasádou Slovenskej republiky, členky ASSŽ pripravili suveníry s vianočnou tematikou, ktoré sa budú môcť kúpiť na stánku veľvyslanectva Slovenskej republiky. Všetky prostriedky z predaju suvenírov a lístkov, budú usmernené ustanovizniam pre detskú ochranu a ochranu starých (detské a starecké domovy).
Po návšteve Bazáru, pokračuje sa odchodom do Garden centra v Belehrade.

Čítať celý článok... [Informácia o humanitnom bazáre]
 
Poďakovanie
Utorok, 30 August 2011

Jarmok-umenia-SNS-2011-1.jpg

Spolkom žien z Aradáču, Báčskej Palanke, Báčskeho Magliću, Báčskeho Petrovca, Bajše, Bieleho Blata, Boľoviec, Hložian, Jánošíku, Kovačice, Kulpínu, Kysáču, Lalite, Padiny, Pivnice, Selenče, Silbašu a Starej Pazovy,ako aj početným remeselníkom, umelcom a podnikateľom za účasť na Jarmoku umenia a tradície a prezentácii kníh slovenských autoriek počas SNS 2011 v organizácii ASSŽ.
Asociácia slovenských spolkov žien už piaty krát zaradom organizovala Prezentáciu kníh slovenských autoriek počas SNS v Báčskom Petrovci. Tentoraz bolo prezentovaných 7 kníh od 6 autoriek: Anny Galambošovej, Márii Jonášovej Kotvášovej, Ruženy Kraticovej, Prof.Dr. Anny Marićovej, Spolku žien Slovenka z Hložian a Ženského spolku z Kovačice.

Čítať celý článok... [Poďakovanie]
 


Stránka 16 z 18

Najnovšie správy

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

11. Apríl 2019 Aktivity
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach…
Viac...

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...

Správa z regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

16. Apríl 2018 Aktivity
Na tohtoročnej regionálnej súťaži recitátoriek sa zúčastnilo šesť recitátoriek z Báčky a po jedna recitátorka z Banátu a Sriemu. Na úvod sa prihovorila…
Viac...