Asociácia slovenských spolkov žien

Aktivity
Súťaž žien recitátoriek
Streda, 28 Marec 2012

zeny-01.jpg

Už piaty rok Asociácia slovenských spolkov žien vo Vojvodine organizuje súťaž žien recitátoriek. Spolok žien Matkino srdce v Laliti v sobotu 24. marca bol hostiteľom jednej z regionálnych, presnejšie súťaže recitátoriek z báčskych slovenských osád. Na súťaži predniesli prózu a poéziu 14 predstaviteliek z piatich osád: z Petrovca, Hložian, Kysáča, Silbaša a Lalite.

Súťažiace boli rozdelené podľa veku do dvoch kategórií. Jednu tvorili recitátorky do 25 rokov a druhú nad 25 rokov. Na regionálnom stretnutí zvolili 4 finalistky, ktoré neskoršie budú súťažiť s finalistkami z druhých dvoch regiónov. Prednes hodnotila porota, ktorú tvorili: predsedníčka Jana Urbančeková Fejzulachiová, Marta Pavčoková a Miroslav Babiak.

Čítať celý článok... [Súťaž žien recitátoriek]
 
Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien
Streda, 22 Február 2012

Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude dňa 02. marca roku 2012 roku (piatok),  v miestnostiach veľvyslnectva Slovenskej republiky v Belehrade, Bul. umenia 18, so začiatkom o 12,00 hodine.
Pre zasadnutie je navrhnutý nasledujúci rokovací program:
1. Správa o činnosti ASSŽ  za rok 2011 – pripravila Mária Gašparovská
2. Finančná správa za rok 2011 – pripravila Katarína Zorňanová
3. Plán práce na rok 2012 – pripravila Viera Miškovicová
4. Finančný plán na rok 2012 – pripravila Katarína Zorňanová
5. Schválenie členského na rok 2012
6. Príprava súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
7. Vypracovanie kalendára podujatí  spolkov žien na rok 2012
8. Rôzne

Čítať celý článok... [Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien]
 
Správa zo zasadnutia správnej a dozornej rady ASSŽ
Streda, 25 Január 2012

zasadnutie-spravnej-rady-1.jpg

 Ktorá bolo vo štvrtok 19. januára 2012 roku so začiatkom o 15,00 hodine v miestnostiach Ústavu pre kultúru v Novom Sade.  
Na rokovacom programe bolo:
- Príprava výročného zhromaždenia Asociácie
- Organizácia súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
- Správa a diskusia o realizovanom semináre a výlete v Belehrade a v Kovačici
- a ďalšie organizačné otázky

Navrhnuté je, aby  výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie  bolo 2. marca 2012 roku o 11,00 hodine v miestnostiach veľvyslanectva Slovenskej republiky, na pozvanie konzulky pani Kataríny Stehlíkovej.
Správu o činnosti pripraví tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská a finančnú správu pokladníčka Katarína Zorňanová.
Na základe návrhov členiek Správnej a Dozornej rady, plán práce na rok 2012 pripraví predsedníčka V. Miškovicová a spolu s K. Zorňanovou pripravia finančný plán na rok 2012.
Navrhnuté členské na rok 2012 je 50,00 din po členke.

Čítať celý článok... [Správa zo zasadnutia správnej a dozornej rady ASSŽ]
 
Objavme svoje možnosti
Utorok, 06 December 2011

objavme-svoje-moznosti-1.jpg

Asociácia slovenských spolkov žien organizovala v nedeľu 04.12.2011 humanitný a edukatívny zájazd do Belehradu a Kovačice.
ASSŽ zájazd organizovala z projektu pod názvom Objavme svoje možnosti, ktorý podporili Pokrajinsky sekratariát pre prácu, zamestnávanie a rovnoprávnosť pohlaví, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Kovačica.
Humanitná náplň zájazdu bola návšteva Vianočného humanitného bazáru v Belehrade v spolupráci s ambasadou Slovenskej republiky. Ako minulé roky, aj tohto roku sa spolky žien, členky Asociácie, pričinili svojimi ručnými prácami a suvenírami na stánok Slovenska a podporili priamo túto humanitnú akciu. Finančný zisk z tejto akcie, vrátane aj zisk z predaných lístkov, sa každoročne usmerňuje na podporu ustanovizniam pre ochranu detí a starých v Srbsku.

Čítať celý článok... [Objavme svoje možnosti]
 
Informácia o humanitnom bazáre
Utorok, 29 November 2011

Asociácia slovenských spolkov žien organizuje jednodňový zájazd do Belehradu, počas ktorého sa navštívi Predvianočný humanitný bazár v Belehrade a realizuje sa seminár v Kovačici z oblasti rodovej rovnosti. Bazár sa uskutoční v nedeľu 04.12.2011 a bude otvorený od 10,00 do 16,00 hodinu na veľtrhu v Belhrade.

V spolupráci s ambasádou Slovenskej republiky, členky ASSŽ pripravili suveníry s vianočnou tematikou, ktoré sa budú môcť kúpiť na stánku veľvyslanectva Slovenskej republiky. Všetky prostriedky z predaju suvenírov a lístkov, budú usmernené ustanovizniam pre detskú ochranu a ochranu starých (detské a starecké domovy).
Po návšteve Bazáru, pokračuje sa odchodom do Garden centra v Belehrade.

Čítať celý článok... [Informácia o humanitnom bazáre]
 


Stránka 16 z 19

Najnovšie správy

Správa z finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien

08. Máj 2019 Aktivity
Správa y finálovej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žien ktorá bola v nedeľu, 05. mája 2019 roku v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku v…
Viac...

Informácia z regionálnej recitačnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke

11. Apríl 2019 Aktivity
Regionálnu recitačnú súťaž pre Báčku tentoraz zorganizoval Spolok petrovských žien v nedeľu, 31. marca 2019 roku so začiatkom o 17,00 hodine v miestnostiach…
Viac...

Správa z recitačnej súťaže Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni, 12.-14. október 2018 roku

16. November 2018 Aktivity
Na recitačnej súťaži Naša Vansovej Lomnička sa zúčastnili tri recitátorky, víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci. V kategórii prózy recitovali Marženka…
Viac...

Správa o realizácii dielne Omaľovanie úžitkových predmetov v Kovačici, 22.-23. 10.2018

08. Október 2018 Aktivity
Na výzvu Asociácie slovenských spolkov žien, na dielňu omaľovania úžitkových predmetov sa prihlásilo 14 spolkov žien: Aradáč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec,…
Viac...

Podpolianske slávnosti na Detve - Krajanský dvor

11. August 2018 Aktivity
Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku po prvýkrát organizovala odchod spolkov žien na Krajanský dvor na Detve, sprievodného podujatia Podpolianskych…
Viac...

Informácia z finálovej recitačnej súťaži

02. Máj 2018 Aktivity
Informácia z finálovej recitačnej súťaži – prednes poézie a prózy pre ženy, ktorú ASSŽ organizovala v nedeľu, 15.04.2018 roku v priesoroch Matice slovenskej v…
Viac...

Banátska regionálna recitačná súťaž v Padine

16. Apríl 2018 Aktivity
Šiestého apríla bežného roku v Padine prebiehala XI. regionálna recitačná súťaž, ktorú organizuje ASSŽ. Tentoraz sa na regionálnej banátskej súťaži zúčastnili…
Viac...