Asociácia slovenských spolkov žien

Asociácia slovenských spolkov žien
Pozvanie na otváranie výstavy Včera napolunia keď som vodu brala
Pondelok, 27 Máj 2013
Pozvanietancuj-tancuj2.png
na otváranie výstavy Spolku žien Slovenk pod názvom Včera napolunia keď som vodu brala a zároveň na Folklórny festival Tancuj, tancuj.. ktorý bude 1. júna (sobota) 2013 roku v Hložanoch.
 
Harmonogram:
12,30 – otváranie výstavy Spolku žien Slovenka pod názvom Včera napolunia keď som vodu brala - Dom kultúry
13,00 – Koncert speváckych skupín a orchestrov – Dom kultúry
15,00 – Otváranie podujatia Kuchyňa starodávnych jedál – v areáli amfiteátru
17,00 – Otváranie Folkórneho festivalu Tancuj, tancuj.. a prvý koncert tanečných súborov na amfiteátri festivalu
20,30 – Druhý koncert tanečných súborov na amfiteátri festivalu
 
Srdečne Vás vítame v Hložanoch.
 

V sobotu poobede, počas Festivalu, otvorený bude aj Darčekový stánok s bohatou ponukou, darčekov a ručných prác.

 
Správa Spolku petrovských žien
Streda, 22 Máj 2013
spolokzien-petrovec-1.jpg
V Spolku petrovských žien je v týchto dňoch rušno. Členky sa predovšetkým pripravujú na účasť na oslave Dňa Petrovca, kde prichystajú vyše 30 tort a za kotol svadobnej kapusty. Okrem toho vo svojich miestnostiach privítajú návštevu z Málinca, svojich priateľov, u ktorých pobudli v októbri minulého roku.
V miestnostiach spolku sa k tomu pustili do upratovania, vynovujú kuchyňu, líčia steny, kladú nové obkladačky a podlahu. Intenzívne sa pracuje i na príprave receptára Takto to chutí po petrovsky 2.
Najväčšiu radosť petrovské ženy však majú zo 16 diplomov, ktoré získali na 43. MIRK, kde sa zúčastnili v dňoch 1. - 6. mája. Keďže sa na tomto podujatí zúčastnili po prvý raz, sú nesmierne spokojné s výsledkami, ktoré tam dosiahli. Z celej výstavy inštalovanej v aule Elektrotechnickej školy v B. Palanke iba 9 vecí si dali vyhodnotiť, z ktorých až 3 dostali najvyššie možné ocenenie Nivo, 5 vecí obsadilo prvé miesto a jedna druhé. Zároveň súťažili i s tradičnými pečivami. Prichystali 6 druhov pečív a všetky dostali prvé miesto.
Čítať celý článok... [Správa Spolku petrovských žien]
 
Vansovej Lomnička, B. Bystrica, 19. – 20. 04. 2013
Streda, 24 Apríl 2013
Vansovej-Lomnicka-2013-01.jpg
Únia žien Slovenska v dňoch 19. A 20. Apríla 2013 roku organizovala 46. Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička.
Festival prebiehal v Banskej Bystrici, v priestoroch Vedeckej štátnej knižnice.
V prvý festivalový deň, prebiehala súťaž v prednese poézie pre všetky vekové kategórie a v druhý deň sa predstavili súťažiace s prednesami prózy.
Asociáciu slovenských spolkov žien zastupovali víťazky finálovej súťaže v B. Petrovci: v prednese poézie Anna Hrnčiarová, s prednesom básne Darca Krvi od Kristy Bendovej, a v prednese prózy Miriam Murtínová s úryvkom Diana od Táne Keleovej Vasilkovej a Danica Vŕbová z Hajdušice s prednesom Ľúbi neľúbi od J. Čajaka.
Táto celoslovenská a medzinárodná súťaž zoskupila vyše 30 účastníčok ktoré postúpili ako viťazky okresných a krajských súťaží na Slovensku. Porota tohto roku pozitívne ocenila kvalitu textov a kvalitu prednesov vo všetkých kategóriách.
Naše predstaviteľky aj tohto roku dosiahli veľký úspech, keďže Danica Vŕbová z Hajdušice bola zaradená do zlatého pásma a stala sa aj stala laureátkou v prednese prózy pre ženy do 25 rokov, kým Miriam Murtínova v prednese prózy pre ženy vyše 25 rokov bola zaradení do bronzového pásma. V prednese poézie Anna Hrnčiarová bola zaradená do strieborného pásma. 
Čítať celý článok... [Vansovej Lomnička, B. Bystrica, 19. – 20. 04. 2013]
 
Finálová súťaž žien v prednese poézie a prózy v Báčskom Petrovci
Štvrtok, 18 Apríl 2013
Finalova-sutaz-zien-1.jpg
Už šiesty rok zaradom súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy usporiadúva Asociaácia slovenských spolkov žien. Stretnutie sa tentoraz  konalo v nedeľu 14. apríla v sieni Matice slovenskej v Srbsku. 
Prítomných privítala predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová a úvodom sprítomnila prejdenú cestu súťaže. Predsedníčka osobitne  privítala prvú účasť zo Sriemu na finálovej súťaži v prednese poézie a prózy. Moderátorka podujatia Hana Majerová predstavila odbornú porotu v zložení: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Miluška Anušiaková-Majerová, profesorka triednej výučby a Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenského jazyka a literatúry. 
V kategórii prednesu poézie žien do 25 rokov vystupovala jedna účastníčka súťaže: Nina Chalupová z Kovačice. Potom sa prednesom poézie predstavili tri finalistky vo veku vyše 25 rokov: Anna Hrnčiarová z Lalite, Anička Strehovská z Padiny a Anna Slamajová zo Starej Pazovy. Nasledovali prednesy próznych textov. V tej prvej, teda v kategórii prednesu prózy žien do 25 rokov sa publiku poklonila Danica Vŕbová z Hajdušice. V poslednej súťažiacej kategórii- próza ponad 25 rokov vystúpili: Miriam Murtínová z Hložian a Anna Slivková z Padiny.
Čítať celý článok... [Finálová súťaž žien v prednese poézie a prózy v Báčskom Petrovci]
 
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy Padina 2013
Nedeľa, 14 Apríl 2013
Regionalna-sutaz-v-Padine-2013-1.jpg
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Banát sa konala v Padine dňa 17.03.2013 roku, so začiatkom o 16 hodine. Organizáciu súťaže mala na starosti ASSŽ a padinský spolok žien.
 Na súťaži sa zúčastnilo jedenásť súťažiacich. Z Bieleho Blata Evka Barnová, z Hajdušice Danica Vrbová, Jánošíku Anna Urbanová, z Kovačice Mária Kováčová a Nina Chalupová, z Padiny Anna Slivková, Mária Galasová, Anička Strehovská, Elenka Ďurišová, Anička Príbeľová a Anamária Pavelková.
 Súťažiace v prednese poézie a prózy boli zaradené do dvoch vekových kategorií, a to ženy do 25 rokov a nad 25 rokov.
 Do finálovej súťaže postúpili:
Čítať celý článok... [Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy Padina 2013]
 
Informácia zo zasadnutia Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Streda, 27 Marec 2013
Vyrocne-zhromazdenie-1.jpg
Výrocne zhromaždenie ASSŽ prebiehalo 15 marca 2013 v miestnostiach velvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, na pozvnaie Jeho Exelencie velvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku pána Jána Varšu.
Na rokovacom programe bola správa o cinnosti ASSŽ v minulom roku, ako aj financná správa pre 2012 rok.
V správe bolo konštatované, že sú splnené všetky aktivity zaplánované plánom práce na rok 2012: 
Zaciatkom roka organizovaná bola recitacná sútaž v prednese poézie a prózy. Regionálne sútaže prebiehali v Laliti pre Bácku a v Bielom Blate pre Banát. Vítazky finálovej sútaže predstavili ASSŽ na medzinárodnej sútaži Vansovej Lomnicka v Bansej Bystrici, Slovensko. Naše sútažiace boli zaradené do zlatého a strieborného pásma.
Pocas SNS zorganizovali sme prezentáciu kníh slovenských autoriek za pomoci Slovenského vydavatelského centra a Matice slovenskej v Srbsku. Program pripravili A. Hansmanová a V. Miškovicová. Velký pocet spolkov sa pocas SNS zúcastnil aj Jarmoku umenia na Námestí slobody v B. Petrovci. Po týchto podujatiach, clenky ASSŽ sa stretli v maticnom dome na družnom rozhovore.
Čítať celý článok... [Informácia zo zasadnutia Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien]
 
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v roku 2013
Utorok, 19 Marec 2013

 

Regionalna-sutaz-v-prednese-poezie-a-prozy-2013-1.jpg
Dňa 17. marca 2013 v Hložanoch v miestnostiach Caffe pod lipami prebiehala regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien a Spolku žien Slovenka z Hložian.
 
 Súťažiace boli podelené do dvoch kategórií a to mladšia skupina do 25 rokov a staršia nad 25 rokov. 
V prednese poézii do 25 rokov sa zúčastnili 2 súťažiace a to Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca a Anna Asodiová z Kysáča. Do finálovej súťaže postúpila Nataša Rybárová básňou Paľa Sabu Bohuša Dedo môjho deda, ktorý by bol umrel ešte kým bol živý, keby nebol vedel žiť.
V prednese poézii v kategórii nad 25 rokov súťažli: Katarína Arňašová z Báčskeho Petrovca, Jasmina Šepšová a Zuzana Dudková z Hložian a Anna Hrnčiarová z Lalite. Na finálovú súťaž postúpila A. Hrnčiarová z Lalite prednesom Kristy Bendovej Darca krvi.
V prednese prózy v kategórii staršej skupiny súťažili Miriam Murtínová a Anna Galambošová z Hložian. Do finálovej súťaže postúpila Miriam Murtínová prednesom úryvku z diela Táne Keleovej Vasilkovej - Manželky.
Čítať celý článok... [Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v roku 2013]
 
Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Utorok, 05 Marec 2013

pozvanie-assz-2013-1.jpg

 

Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude dňa 15.marca (piatok) 2013 roku vo Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, Bulvár umenia číslo 8, so začiatkom o 11,00 hodine.
Pre zasadnutie Zhromaždenia Správna rada navrhla nasledovný 
 
ROKOVACÍ PORIADOK
 
1. Správa o činnosti ASSŽ pre 2012 rok
2. Finančná správa pre 2012 rok
3. Plán aktivít ASSŽ na 2013 rok
4. Finančný plán na 2013 rok
5. Schválenie členského na 2013 rok
6. Vypracovanie Kalendára aktivít a podujatí
7. Rôzne
 
Z každého spolku žien, členiek Asociácie, očakávame po dve predstaviteľky a členky Správnej a Dozornej rady.
Čítať celý článok... [Pozvanie na Výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien]
 
Výzva pre účasť na súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy
Utorok, 05 Február 2013
Správna rada ASSŽ vyzýva spolky žien, členky ASSŽ, aby sa zpojili do súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy.
Súžťažiť sa bude v štyroch kategóriách:
1. Prednes poézie do 25 rokov
2. Prednes poézie nad 25 rokov
3. Prednes prózy do 25 rokov
4. Prednes prózy nad 25 rokov.
 
Prednesy majú byť v slovenskej reči, v spisovnej forme.
Výber textov by mal zodpovedať veku účastníčok.
Dĺžka prednesu 6-8 minút.
 
Regionálne súťaže by sa mali uskutočniť do polovice marca 2013 roku a finálová súťaž do začiatku apríla 2013 roku.
Regionálna súťaž pre Báčku bude prebiehať v Hložanoch.
Prosíme predsedníčky spolkov žien , aby podporili túto aktivitu Asociácie a prihlášky zasielali pre reginálnu súťaž pre Banát podpredsedníčke E. Haníkovej a pre regionálnu súťaž pre Báčku predsedníčke V. Miškovicovej.
 
Sutaz-v-prednese-poezii.jpg
Účastníčky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy 2012 roku.
 
 
 
Krátka správa
Piatok, 01 Február 2013

Spravna-a-dozorna-rada.jpg

Dňa 29. januára 2013 roku zasadala Správna a Dozorná rada Asociácie slovenských spolkov žien.
Na rokovacom programe boli správy o aktivitách ASSŽ počas Slovenských národných slávností v auguste, a Humanitného bazáru v Belehrade v decembri 2012 roku. K týmto správam boli pridané aj finančné správy z týchto podujatí.
Jedným z bodov rokovacieho programu bolo aj forma práce pracovných telies Asociácie a informovanie spolkov o donesených uzáveroch. Správa z tohto zasadnutia, ako do budúca aj zo všetkžch ďalších zasadnutí, bude spolkom zaslaná elektronicky a poštou (spolkom ktoré ešte nemajú svoju e-mailové adresy) v lehote 10 dní po zasadnutí.
Rokovalo sa aj o organizácii Výročného zhromaždenia, ktoré je naplánované na 16. marec 2013 v miestnostiach Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade so začiatkom o 12,00 hodine.
ASSŽ aj tohto roku zorganizuje súžťaž v prednese poézie a prózy pre ženy. Regionálne súťaže by sa mali realizovať do prvej polovice marca a finálová súťaž do konca marca bežného roku.
Zápisnica bude priložená k tejto správe najneskôr do 5. februára 2013 roku.
 
Aradáčska tortiáda
Piatok, 25 Január 2013

Najkrajsia-a-najchutnejsia-torta-Zlata-ruza-Elenki-Hucokovej.jpg

 
V sobotu 19. januára 2013 roku Spolok žien Ruža z Aradáču po petnásty krát zorganizoval už tradičnú Tortiádu.
Je to vlastne súťaž zábavného rázu, na ktorej ženy tortárky prezentujú svoju zručnosť v robení tort. Na Tortiáde sme mali česť uhostiť vzácnych hostí: primátora mesta Zreňanin mr.Ivana Bošnjaka, pokrajinského poslanca dr Predraga Matejina, členku mestskej správy pre kultúru,školstvo a narodnostné menšiny Dubravku Bengin Bulovan, predsedníčku Asociácie slovenských spolkov žien Vieru Miškovicovú predstaviteľky spolkov žien z Hložian, Lalite, Silbašu, Pivnice, Hajdučice, Kovačice, Padiny a Bieleho Blata. Aj tohto roku sa hodnotili najkrajšie a najchutnejšie torty. Na Tortiáde sa okrem domácich aradáčskych tort, ktorých bolo dvanásť, závodili aj tortárky z Padiny, Hajdušice a Lalite. Cenu za výhľad torty získala torta z Lalite. Odborná porota hodnotila aradáčske torty a za najlepšiu vyhlásila tortu ktorú urobila Elenka Hučoková a Teruška Hudecová kým cenu obecenstva získala 
torta z Padiny.
Čítať celý článok... [Aradáčska tortiáda]
 


Stránka 10 z 16

Kalendár aktivít a podujatí:

Žiadne udalosti

Najnovšie správy

Jedenásty ročník akcie Zima s knihou sa začal v Spolku žien Slovenka

06. Február 2018 Ženský spolok Slovenka
V posledný pondelkový podvečer Spolok žien Slovenka v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Hložanoch uhostil Slovenské vydavateľské centrum (SVC)…
Viac...

Asociácia slovenských spolkov sa 03.12.2017 zúčastnila na Charitatívnom diplomatickom vianočnom bazári v Belehrade

25. Január 2018 Aktivity
Organizátorom podujatia bol Medzinárodný ženský klub, ktorý zhromažďuje ženy z vyše 50.-siatich krajín pôsobiacich alebo dočasne žijúcich v Belehrade. Sú to…
Viac...

Výlet Stará Pazova, 09.09.2017

29. September 2017 Aktivity
Po ukončení väčšej časti naplánovaných aktivít, a na návrh správnej a dozornej rady Assz, členky Asociácie z 8 prostredí si urobili spoločný výlet do Starej…
Viac...

Výroba svadobných vencov (part) pre mladuchy a svadobných pierkov pre mladoženícha

21. September 2017 Aktivity
Projekt, podporený od donátorov NRSNM a USŽZ bol realizovaný počas dvoch dní, 25. a 26. Augusta 2017 roku v priestoroch Poľovníckeho spolku v Kulpíne. Do…
Viac...

Správa z Vansovej Lomničke, B. Bystrica 2017

21. Máj 2017 Aktivity
V dňoch 28. a 29. apríla 2017 roku členky Asociácie slovenských spolkov žien sa zúčastnili na 50 festivale umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej…
Viac...

Informácia z finálovej súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy

21. Máj 2017 Aktivity
Na finálovej súťaži sa zúčastnili 7 recitátoriek z Báčky , Banátu a Sriemu. Prednesy hodnotila odborná porota v zložení: Katarína Melegová Melichová,…
Viac...

Informácia zo Spolku žien v Hložanoch

24. Apríl 2017 Ženský spolok Slovenka
Spolok žien Slovenka organizoval štvrtú po rade veľkonočnú výstavu po názvom Výstava kraslíc a jarných aranžmánov, ktorá prebiehala teraz už tradične na Kvetnú…
Viac...